• Przed powierzeniem remontu profesjonaliście trzeba wezwać dozór
  Niebawem miną cztery lata od uszkodzenia przez huraganowy wiatr kolei linowej na Średnia Krokiew w Zakopanem. Kolej nadal nie działa, za to wykonawcy robót zawieszono uprawnienia, a Transportowy Dozór Techniczny złożył zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa przez właściciela obiektu. Z powodu niespełnienia przepisów dozorowych tracą więc wszyscy, a najbardziej narciarscy skoczkowie, którzy nie mogą korzystać z wyciągu......
 • Badania dynamiczne odporności ciśnieniowej wlewu zbiornika paliwa
  W artykule opisano sposób postępowania zastosowany przy próbie ustalenia, przy jakim ciśnieniu ulega wyrwaniu wlew zbiornika paliwa pojazdu przy próbie zderzeniowej. W tym celu wykonano próby dynamicznego obciążenia ciśnieniem.
 • Zastosowanie stali X10CrMoVNb9-1 na wężownice przegrzewaczy pary w kotłach opalanych biomasą
  Spełnienie celów unijnej polityki energetycznej i środowiskowej, w tym zmniejszenie emisji CO2 i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w rynku energetycznym, spowodowało wiele zmian związanych z eksploatacją krajowych jednostek wytwórczych. Jednym z podstawowych źródeł OZE stała się biomasa. Wykorzystywana jest jako paliwo dodatkowe przy współspalaniu w konwencjonalnych kotłach pyłowych z paliwem podstawowym, jakim jest węgiel lub jako paliwo podstawowe w jednostkach do tego zaprojektowanych lub poddanych konwersji.
 • Trenazer operatorów robotów w masce komputerowej ze wzbogaconą rzeczywistością
  W artykule omówiono wybrane aspekty umożliwiające zastosowanie narzędzi matematycznych i informatycznych w dziedzinie spawalnictwa. Według autorów już dziś dostępne są podstawy naukowe, aby telefon komórkowy wyposażony w kamerę cyfrową mógł zastąpić tradycyjny filtr maski spawalniczej. W artykule na przykładzie procesu spawania autorzy podają, że dopiero po obróbce cyfrowej obrazu miejsca spawania (np. dwukrotnym zróżniczkowaniu, porównywaniu ze wzorcem) widoczna będzie granica pomiędzy ciekłym metalem a materiałem jeszcze nie stopionym. Autorzy omówili podstawy literatury opracowania maski spawalniczej, która nie tylko dostarczałaby wzbogacony obraz obszaru jeziorka spawalniczego, lecz także spełniałaby role trenazera operatorów robotów przemysłowych, które w sposób dynamiczny regulowałyby napięcie, prąd i prędkość spawania. Możliwe jest także dynamiczne określanie wadliwości spoin na podstawie optycznej i akustycznej diagnostyki stabilności łuku spawalniczego oraz określenie wektorowej odległości spawacza i operatora robota od instruktora.
 • Problemy eksploatacyjne łożysk ślizgowych w turbinach wodnych
  W artykule zaprezentowano problematykę wykorzystania łożysk ślizgowych w wybranych maszynach przepływowych na przykładzie węzłów łożyskowych małych elektrowni wodnych. Przedstawiono materiały używane na łożyska ślizgowe tych maszyn. Zwrócono uwagę na mechanizmy zużycia elementów węzłów łożyskowych turbin. Przeprowadzono badania uszkodzonej nakładki łożyskowej na wał turbiny Kaplana małej mocy.

Komentarze obsługiwane przez CComment