• Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe „Diagnostyka i Remonty Urządzeń Cieplno-Mechanicznych Elektrowni–Diagnostyka wspierająca prace regulacyjną i efektywną produkcje elektrowni”
  W dniach 5-6 października 2017 r. w Hotelu Angelo w Katowicach odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo- Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o. XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe "DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI - Diagnostyka wspierająca przedłużanie eksploatacji i elastyczna prace elektrowni". Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Urząd Dozoru Technicznego po raz kolejny objął Sympozjum Honorowym Patronatem.
 • Centrum rozwiązań dla sektora energetycznego w ramach platformy edukacyjnej
  "Centrum rozwiązań dla sektora energetycznego" przygotowane przez Fluke będzie dostępne online jako zbiór materiałów edukacyjnych i porad dotyczących sprzętu, jego zastosowań czy radzenia sobie z najczęstszymi problemami związanymi z pomiarami w energetyce. Przykładowe tematy omawiane w ramach "Centrum rozwiązań dla sektora energetycznego" Fluke to m.in.: 1. Jak zmniejszyć poziom ryzyka w środowisku pracy? Wraz ze wzrostem złożoności systemów dystrybucji i dołączanych obciążeń zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia nieustalonych stanów przepięciowych. Silniki, kondensatory i konwertery zasilania, m.in. przemienniki częstotliwości, mogą być głównymi źródłami skoków napięcia.
 • Bezpieczeństwo przy spawaniu zbiorników paliwa
  W artykule opisano zagrożenia związane ze spawaniem zbiorników paliwa i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy tej czynności. Spawanie zbiorników jest niebezpieczne, ale dopuszczalne przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Podstawowa zasada jest całkowite opróżnienie zbiornika z substancji palnej lub - co znacznie łatwiejsze - utleniacza. Inspiracją do napisania pracy był wypadek, który miał miejsce przy spawaniu aluminiowego zbiornika paliwa samochodu ciężarowego marki Renault. Spawacz przedmuchał zbiornik sprężonym powietrzem i przystąpił do jego spawania. Spawano metodą TIG. W trakcie doszło do zapłonu oparów paliwa (oleju napędowego) i eksplozji. Zbiornik miał rozmiary 1,75x0,6x0,7m (objętość ok. 0,8 m3). Korek paliwa prawdopodobnie nie był wkręcony do otworu wlewowego w czasie spawania…
 • Mała stłuczka, spory kłopot
  Decydując się na pojazdy zasilane gazem LPG, firma może liczyć w dłuższej perspektywie na spore oszczędności z powodu korzystnych cen błękitnego paliwa. Jednak nawet najmniejsza stłuczka może skutkować większymi kosztami wynikającymi z konieczności dodatkowego badania zbiornika na gaz. Zbiorniki na gaz LPG, podobnie jak większość tego typu urządzeń podlegają dozorowi technicznemu. Jak każde tego typu urządzenie może ono być eksploatowane tylko na podstawie decyzji dopuszczającej wydanej przez właściwy organ. W tym przypadku jest to Transportowy Dozór Techniczny. Co do zasady zbiorniki produkowane są przez firmy posiadające uprawnienia TDT, przed dopuszczeniem ich do eksploatacji bada się zgodność z dokumentacją techniczną, oznakowanie zbiornika i przeprowadza oględziny zewnętrzne. Kupując nowe auto fabrycznie wyposażone w instalacje gazowa, nabywca nie musi się martwić o kwestie związane z homologacja czy innymi formalnościami dotyczącymi dopuszczenia do użytkowania.
 • Wpływ receptury produkcji elektrod i drutu proszkowego na technikę spawania
  Bardzo często pracownicy jednej stoczni preferują elektrody określonego producenta, podczas gdy elektrody wytwarzane przez innego producenta są mniej cenione. Marzeniem producentów materiałów spawalniczych jest zdobycie zaufania spawaczy do swoich produktów. Z drugiej strony określona technika spawania stosowana w przypadku materiału wytwarzanego przez jedną firmę nie jest odpowiednia w przypadku innego, nawet jeśli materiał jest oznaczony zgodnie z tymi samymi normami europejskimi. Osiągnięcia w szkoleniu spawaczy dzięki metodzie TKS i logiczny opis technik spawania dają możliwość poprawnego wykonania procesu spawania niezależnie od technologii produkcji materiałów dodatkowych różnych producentów. W artykule podejmujemy próbę zbadania tego delikatnego problemu. Badania te umożliwią sprzedaż kompletnego produktu składającego się z materiału spawalniczego, systemu szkoleniowego spawacza, specyfikacji procesu spawania (WPS) i sprzętu spawalniczego. Na podstawie osiągnięć chemii i fizyki opisowej w artykule przygotowano zalecenia dla producentów materiałów dodatkowych, które umożliwiłyby im dostosowanie się do zwyczajów spawaczy w różnych krajach, regionach i gałęziach przemysłu.