• Alarm i co dalej? Wpływ systemu alarmowego na bezpieczeństwo instalacji (4)
  Alarm w przemyśle procesowym często identyfikowany jest z czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia poważnej w skutkach awarii. Poprzestanie na samej identyfikacji może okazać się niewystarczające, aby skuteczność alarmu była zgodna z oczekiwaniami. Aby zasłużyć na taki kredyt zaufania, konieczne jest podjęcie kolejnych czynności mających na celu właściwe zaprojektowanie, wdrożenie i eksploatację całego systemu alarmowego.
 • Wybrane aspekty konstrukcji sprężynowych zaworów bezpieczeństwa (8)
  Sprężynowe zawory bezpieczeństwa bezpośredniego działania są jednymi z najczęściej stosowanych rozwiązań w zabezpieczaniu instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zasadnicza konstrukcja tych zaworów jest znana od lat i nie podlega jakimś istotnym, rewolucyjnym zmianom. Istnieje jednak szereg wariantów konstrukcyjnych, które w istotny sposób zmieniają możliwości techniczne tych urządzeń. W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane, najczęściej stosowane warianty konstrukcji i ich wpływ na poprawę warunków pracy zaworów bezpieczeństwa. Bez wątpienia przekładają się one na znaczące wydłużenie okresu użytkowania tych urządzeń lub rozwiązanie konkretnych problemów technicznych w instalacjach procesowych.
 • Skuteczna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na przykładzie producenta żywic alkidowych (14)
  Artykuł zawiera informacje na temat: w jaki sposób monitorować stan uziemienia kilku elementów instalacji procesowej jednocześnie; jak zapewnić bezpieczny rozładunek i załadunek cystern samochodowych; jak zabezpieczyć procesy przelewania/mieszania w metalowych beczkach i zbiornikach przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
 • Ultradźwiękowa detekcja wycieków gazu (18)
  Bezpieczeństwo instalacji rurociągowych, zarówno w strefie przybrzeżnej, jak i na lądzie, skupia na sobie coraz większą uwagę. W ciągu ostatnich kilku lat doprowadziło to do opracowania znacznie wydajniejszych systemów detekcji gazów i płomienia.
 • Polski przemysł – opinie i komentarze (22)
  Dowiedz się, co się dziele w polskim przemyśle i gdzie realizowane są inwestycje. Poznaj opinie i komentarze znamienitych postaci.
 • Dlaczego podwykonawcy mogą zawieść (30)
  Partnerzy biznesowi, podwykonawcy, usługodawcy, współpracownicy – bez nich trudno prowadzić działalność gospodarczą. Towarzyszą przedsiębiorcom na etapie budowy zakładu i podczas jego eksploatacji, dostarczają surowca, wykonują różne czynności. O jakich zabezpieczeniach powinniśmy pamiętać rozpoczynając współpracę?
 • Ponad 3,2 tysiące firm pracuje nad sztuczną inteligencją (34)
 • Automatyzacja procesu zakupowego w przemyśle (36)
  Rozwój systemów do automatyzacji procesów biznesowych i zakupowych to kierunek, w którym podążają dziś prawie wszystkie branże. Przemysł i produkcja również. Dlaczego? Głównie dlatego, że w wyniku rewolucji przemysłowej i związanych z nią zmian łańcuch dostaw stał się bardziej podzielony, a cykl życia produktów uległ znacznemu skróceniu. Właśnie z tego powodu tak ważne jest, aby proces zakupowy prowadzony był w pełni automatycznie i bazował na wypracowanych, efektywnych zasadach współpracy z dostawcami.
 • 5 mitów o Lean Management (38)
  Lean nie zastąpi nowoczesnych rozwiązań, nie taka zresztą jest jego rola. Pozwoli jednak być dla nich zdroworozsądkowym podłożem, na którym możesz poczynić dopiero właściwe inwestycje dla przedsiębiorstwa. Na bazie filozofii ciągłego doskonalenia powstały dziś takie techniki jak agile, growth hacking marketing czy niektóre koncepcje leżące u podstaw nowej rewolucji w przemyśle – Industry 4.0.
 • Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i odorów do powietrza. Jak ją zlikwidować lub ograniczyć? (43)
  Jednym z zasadniczych celów realizacji inwestycji w każdej dziedzinie przemysłu i nie tyko jest zaprojektowanie instalacji w taki sposób, by nie stwarzała ona zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nie zagrażała środowisku naturalnemu. W celu neutralizacji potencjalnie szkodliwego wpływu funkcjonowania instalacji na powietrze atmosferyczne projektuje się instalacje wyposażone w specjalną aparaturę, wykorzystujące jednostkowe procesy chemiczne, a w szczególności procesy sorpcji, czyli absorpcję i adsorpcję.
 • System sygnalizacji pożaru oraz sterowania instalacją zraszaczową galerii skośnej dla przenośników węglowych (46)
  Jak dostosować galerię nawęglania do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej; jak zaprojektować system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru odporny na fałszywe alarmy spowodowane bardzo trudnymi warunkami pracy (wysokie zapylenie, wibracje, zmienna temperatura, wilgoć).
 • Minerały i metale – kolejna bariera rozwoju energetyki (48)
  Energia jest surowcem niezbędnym do napędzania rozwoju gospodarczego. Jej pozyskiwaniu ze źródeł kopalnych od zawsze towarzyszył lęk o wielkość zasobów. Lęk ten mobilizował do poszukiwania rozwiązań, przełamujących tę barierę rozwoju. Najbardziej obiecująco zapowiadały się odnawialne źródła energii oraz energia nuklearna, równolegle inwestowano w poprawę efektywności energetycznej. Paradoksalnie prawdziwym jokerem stały się jednak innowacyjne technologie, zwielokratniające wydobywalne zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej poprzez sięganie bezpośrednio do skał macierzystych.
 • Technologie kriogeniczne – korzyści i zastosowania (51)
  Technologie kriogeniczne mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie proces produkcji lub końcowe zastosowania wymagają, aby różnego rodzaju substancje, takie jak przyprawy korzenne, pigmenty farb czy guma, były przygotowane w postaci drobnego proszku.
 • Branża chemiczna stawia na inwestycje przyjazne dla środowiska (54)
  Recykling chemiczny to innowacyjna metoda, w której odpady z tworzyw sztucznych – przy zastosowaniu procesów termochemicznych – są ponownie przekształcane w surowce do nowej produkcji. Tę technologię rozwija BASF. W ramach pilotażu przetwarza różne rodzaje plastiku, które nie mogą być poddane tradycyjnemu recyclingowi mechanicznemu. Firma podkreśla, że dzięki temu wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Zrównoważony rozwój to również cel fabryki katalizatorów w Środzie Śląskiej.
 • Kobieta inżynier w zespole jako odpowiedź na złożoność świata biznesu (56)
 • Czwarta rewolucja przemysłowa wymusi zmianę podejścia do kształcenia inżynierów (60)
  Przemysł 4.0 nie pozbawi ludzi pracy, ale wymusi na nich dostosowanie się do nowych realiów i wymogów rynkowych. Według ekspertów polskim inżynierom brakuje przede wszystkim kompetencji miękkich, takich jak swobodna komunikacja. Tymczasem wbrew obawom czwarta rewolucja przemysłowa może się okazać czynnikiem chroniącym rynek pracy przed zmniejszeniem produkcji w fabrykach, spowodowanym depopulacją i niedoborem pracowników. Rynek Przemysłu 4.0 do 2025 roku ma zwiększyć swoją wartość ponad trzykrotnie.
 • Nauka w Polsce – cykl informacji naukowo-technicznych (62)

Express Przemysłowy - cały wykaz