• Informator Ochrony Pracy – kwartalnik 2/2019
 • Dopuszczalne stężenia dioksyn i bifenyli w środkach spożywczych (2)
 • Posiedzenie katowickiego Oddziału SOP (3)
 • Nowe przepisy (5)
 • BHP przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych ze złomu metali (7)
 • Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (10)
 • Czas pracy członków załóg statków powietrznych (12)
 • Kiedy na budowie musi być koordynator bhp? (13)
 • Kontrola urządzeń przeciwpożarowych (14)
 • Nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN (15)
 • Obowiązki pracodawcy w związku z prowadzeniem prac niebezpiecznych (16)
 • Szkoda umyślna a nieumyślna (17)
 • Szkodliwe czynniki biologiczne (18)
 • Czy pola elektrostatyczne są niebezpieczne? (19)
 • Wypadek behapowca (21)
 • Co z tymi normami zharmonizowanymi (22)
 • Słowniczek inspektora bhp C – cz. 4 (23)

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz