• Podziękowania i życzenia (2)
 • Uchwała Senatu RP (3)
 • Powołanie przy SOP Egzaminacyjnej Komisji Energetycznej (3)
 • Koordynator bhp na budowie (4)
 • Nowe przepisy (6)
 • Zasady bhp w życiu i pracy (10)
 • Okresowe badania elektronarzędzi (11)
 • Syndrom wypalenia zawodowego (12)
 • Prawo odmowy wykonywania pracy (13)
 • Aktywność zawodowa osób starszych (15)
 • Dofinansowanie miejsc pracy (18)
 • Okresowe badania i pomiary czynników szkodliwych (18)
 • Obowiązki związane z zapewnieniem ewakuacji (19)
 • Stres zewnętrzną przyczyną wypadku (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: E – część 2 i F i G – część 1 (22)

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz