• Nowa strona internetowa Stowarzyszenia (2-3)
 • Z życia Stowarzyszenia (4)
 • Ciekawe wydarzenia (5)
  • Konferencja „Praca i nauczanie zdalne podczas pandemii COVID-19”
  • Seminarium „Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym 2021”
  • Dni Bezpieczeństwa Technicznego 2021
  • Konkurs Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dofinansowanie płatnika składek na poprawę BHP
  • EU-ankieta o zawodach stwarzających największe zagrożenia zdrowia i życia
  • 19 Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego
  • Panel dyskusyjny z Dyrektorem MOP Guy Ryderem
  • Główny Inspektor Sanitarny o środkach dezynfekcji rąk w COVID-19
 • Art. 207 Kodeksu pracy a żądanie od pracownika informacji COVIDowych (11)
 • Nowe stawki jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy (12)
 • Praca zdalna w sondażu Pracuj.pl (12)
 • Główna Inspektor Pracy o pracy zdalnej (13)
 • Krause, Specyfika telepracy w edukacji na przykładzie stanowiska nauczyciela akademickiego. Część 2: Studium przypadku nauczyciela akademickiego (13)
 • O uczelnianej pracy zdalnej na profilu fb (19)
 • Projekt Kodeksowej regulacji pracy zdalnej w konsultacjach ustawowych (21)
 • Konsultacje przed nowelizacją Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (22)
 • Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała w CIOP Program Wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (24)
 • Znowelizowane przepisy i nowe orzecznictwo sądów dotyczące ochrony pracy (25)
 • Kalendarium ochrony człowieka w środowisku pracy: kwiecień, maj, czerwiec (26)
 • Słowniczek Inspektora BHP: H (27)

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz