• Nagrody w II Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ochrony pracy (2)
 • Nagrody Głównej Inspektor Pracy (3)
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łodzi (6)
 • Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym (7)
 • Nowe przepisy wybrane z Dz. U. Nr 211-299 z 2011 r. (9)
 • Nowe zasady przewozu towarów niebezpiecznych (10)
 • Wyjaśnienie Departamentu Energetyki MG w sprawie potwierdzania energetycznych (11)
 • BHP strażaków (12)
 • Zmęczenie (15)
 • Skarga do Ministra Zdrowia (16)
 • Najczęściej uczulają metale (17)
 • Trudna droga do równouprawnienia (18)
 • Wypadek na śliskiej posadzce (19)
 • Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie (19)
 • Czy wiesz, że... (21)
 • Słowniczek inspektora bhp (22)