Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2013/04

 • Przejezdne schody i drabiny (2)
 • Z posiedzenia zarządu Głównego SOP (3)
 • Wystąpienie prezesa SOP do premiera (4)
 • 60-lecie powstania służby bhp w Polsce (6)
 • Ogólnopolska kampania Państwowej Inspekcji Pracy (7)
 • Nowe przepisy (9)
 • Zapewnienie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (10)
 • Bezpieczeństwo w pracy pielęgniarki (11)
 • Udzielanie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (12)
 • Wypadki przy stosowaniu promieniowania jonizującego w radioterapii (13)
 • Dokształcanie kierowców w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (14)
 • Rola starszych pracowników w Unii Europejskiej (15)
 • Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 (17)
 • Europejskie wymagania dotyczące podawania informacji o substancjach czynnych w środkach ochrony roślin (18)
 • Nasilają się zagrożenia psychospołeczne (19)
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy (20)
 • Słowniczek (21)