Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2014/04

 • Nowy poradnik MERITUM (2)
 • Posiedzenie ZG SOP (3)
 • Międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (5)
 • Czas pracy załóg statków powietrznych (7)
 • Nowe przepisy (8)
 • Badania psychologiczne kierowców (9)
 • Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności (11)
 • Ochrona człowieka przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi (13)
 • Krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu do 2020 r. (14)
 • Kontrole PIP w 2013 r. (15)
 • Zagrożenia psychospołeczne i stres w pracy (17)
 • Twoje pytanie nasza odpowiedź (18)
  Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy umowie zlecenia
 • Pracodawca nie dopuścił pracownika do pracy z powodu, że był w stanie wskazującym (19
  Słowniczek inspektora bhp: U (20)