Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2015/02

 • List Prezesa SOP do Ministra Pracy (2)
 • Przyczyna bezpośrednia (3)
  Wykopy ziemne; Mycie i naprawa cysterny
 • Zmiany w uprawnieniach PIP (5)
 • Nowe przepisy (6)
 • Zmiany wysokości odszkodowań (8)
 • Trzeba dopilnować (8)
 • Zmiana wymagań dot. Urządzeń ciśnieniowych (9)
 • Alkohol - wypadek - odszkodowanie (10)
 • Problemy ustawy Prawo budowlane (11)
 • Prawne szaleństwo (12)
 • Trzy miesiące po odzyskaniu niepodległości (13)
 • Konkurs MPiPS (14)
 • Ogólnopolski Kongres Służb BHP (15)
 • Stres - zewnętrzną przyczyną wypadku? (16)
 • Bezpieczeństwo pracy w Polsce (17)
 • Urząd Dozoru Technicznego (18)
 • Szkodliwe czynniki biologiczne (19)
 • Projekt nowelizacji Kodeksu pracy (20)
 • Według SN (21)
 • Słowniczek inspektora bhp (21)