Kwartalnik Stowarzyszenia Ochrony Pracy, lipiec-sierpień-wrzesień 2016

 • Nowelizacja Kodeksu Pracy (2)
 • Nowe wymagania dla sprzętu elektrycznego (3)
 • Nowe wymagania dla dźwigów (4)
 • Nowe przepisy (5)
 • Obowiązki pracodawcy w związku z pracami wzbronionymi (7)
 • Twoje pytanie - nasza odpowiedź (8)
 • Ocena bezpieczeństwa przy promieniowaniu jonizującym (9)
 • Wymagania bhp podczas wypoczynku dzieci i młodzieży (10)
 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami (11)
 • Odpowiedzialność pracownika, który wyrządził pracodawcy szkodę (12)
 • Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi (13)
 • Bezpieczni na starcie - zdrowi na mecie (14)
 • Ocena ryzyka zawodowego związanego z hałasem ultradźwiękowym (14)
 • Starzejący się pracownica a bezpieczeństwo w pracy (15)
 • Targi i konferencje pod patronatem SOP (16)
 • Konkursy PIP (19)
 • Nowe wymagania dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń dioksyn (20)
 • Ukąszenie kleszcza zewnętrzną przyczyną wypadku przy pracy (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: A (cz. 1) (22)