• Łódzki Oddział SOP u leśników (2)
 • Narażenie na substancje niebezpieczne (3)
 • Konwencja ADR (4)
 • Nowe przepisy (5)
 • Obowiązek dostarczenia pracownikom instrukcji (7)
 • Hałas infradźwiękowy (8)
 • Ryzyko zawodowe - teoria i praktyka (9)
 • Prace przy remontach i konserwacji suwnic (10)
 • Ochrona przed narażeniem na pole elektromagnetyczne (11)
 • Bezpieczeństwo stosowania substancji niebezpiecznych (12)
 • Samokształcenie kierowane (13)
 • Zakład bioelektromagnetyzmu w CIOP (14)
 • Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bhp (14)
 • Nadmierny wysiłek (15)
 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę (17)
 • Rozwiązanie umowy a tolerowanie nietrzeźwości (17)
 • Zakaźne, toksyczne, teratogenne (19=
 • Obowiązek zajęć dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy (20)
 • Występowanie urazów u osób w wieku 18-24 lat (21)
 • Inspektorzy PIP w szpitalach (22)
 • Słowniczek inspektora bhp - A (cz. 2) (22)