• Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań (2)
  • Odpowiedź Głównego Inspektora Pracy (3)
  • Wyłączenie z Kodeksu pracy - działu X (4)
  • Nowe przepisy (7)
  • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych (10)
  • Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy (12)
  • Bezpieczeństwo imprez masowych (13)
  • Okresowe badania i pomiary czynników szkodliwych (14)
  • Bezpieczeństwo transportu drogowego (15)
  • BHP przy urządzeniach energetycznych (16)
  • Boreliioza (17)
  • Warunki zapewnienia sprawnej ewakuacji pracowników (18)
  • Umyślne działanie lub rażące niedbalstwo (20)
  • Mirosław Feldmann - wspomnienie (21)
  • Słowniczek inspektora bhp: B - 2 cz. (22)

Komentarze obsługiwane przez CComment