• Ograniczenia w stosowaniu substancji niebezpiecznych (2)
 • Walne Zebranie SOP (3)
 • Wyłączenie z Kodeksu pracy - działu X (6)
 • Nowe przepisy (8)
 • Pismo SOP do Przew. Komisji Kodyfikacji Prawa Pracy (11)
 • Pismo do GIP w sprawie poprawy jakości szkoleń bhp (13)
 • Posiedzenie Zarządu Głównego SOP (14)
 • Do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej (16)
 • Do Pani Dyrektor Małgorzaty Nietopiel (16)
 • Walne Zebranie Oddziału SOP w Katowicach (17)
 • Nowe rozporządzenie w sprawie BHS funkcjonariuszy celnych (18)
 • Pamięci Barbary Dróżyńskiej (20)
 • Badania lekarskie pracowników korzystających z samochodów służbowych (21)
 • Alkohol - wypadek - odszkodowanie (22)
 • Słowniczek inspektora bhp: B - 2 cz. (22)