• Z życia Stowarzyszenia (3)
  • Podnosimy poprzeczkę dla naszych celów
 • Opinie i uwagi Stowarzyszenia w konsultacjach publicznych (7)
  • Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  • Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku
  • Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Z działalności oddziałów Stowarzyszenia (12)
  • Życzenia z okazji Dnia Metalowca i Hutnika
  • Spotkanie w Radzie Okręgu FZZ Metalowców i Hutników w Polsce
  • Zaproszeni na Wielką Galę Rzemieślniczą
  • 48 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
  • Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia Ochrony Pracy – Oddział Katowice
  • Komunikat XV/2022 Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  • Nowe wykazy norm zharmonizowanych
 • Ciekawe wydarzenia (17)
  • „Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa”
  • Główny Inspektorat Pracy i Stowarzyszenie Ochrony Pracy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
  • Kultura pracy a gospodarka i polityka
  • Granice wpływu polityki na prawo i konsekwencje – prof. Marian Liwo

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz