• Z życia Stowarzyszenia (3)
  • Życzenia świąteczno-noworoczne
 • Z działalności oddziałów Stowarzyszenia (4)
  • Informacyjne zebranie członków katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Ochrony Pracy
  • Spotkanie w siedzibie Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce
 • Artykuły naukowe członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy (6)
  • Marian Andrzej Liwo, Radosław Gonet: Kontrowersje w zakresie odpowiedzialności osób zatrudnionych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób i podmiotów publicznych na tle art. 283 § 1 Kodeksu pracy i art. 220 Kodeksu karnego
  • Marcin Krause: Zagrożenia elektryczne – zarys problemu
 • „Informator Ochrony Pracy” na tropie (16)
  • Czy tu jest „pies pogrzebany”? – czyli patent na „SEP” a komisja 653 przy SOP
 • Wydarzenia
  • „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Konferencja w Bilbao
  • Konferencja „Nowy przemysł 4.0” w Katowicach
  • Webinarium „Zdrowie i starzenie się w organizacji – wyzwania XXI wieku”
  • I Forum SIP Ziemi Łódzkiej i prezentacja „Zarządzanie zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu, ze szczególnym uwzględnieniem starzejących się pracowników”
  • Główna Inspektor Pracy na XVIII Forum Rynku Zdrowia
  • Robot Sophia a 12 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz