Inspektor Pracy 2010/10

 • Ruszyła kampania społeczna w budownictwie (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Poszanowanie godności w pracy (6)
 • Społeczna inspekcja pracy - dziś i co dalej? (7)
 • Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie (8)
 • Na budowach będzie bezpiecznej (8)
 • XIV Międzynarodowe Targi Chleba (9)
 • Nagrody im. Haliny Krahelskiej (10)
 • Niedoskonałości prawa oświatowego (12)
  Pod pojęciem prawa oświatowego będziemy rozumieli przepisy
  prawne regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych, ich
  gospodarkę finansową, a także związane z prawem pracy stosowanym
  w tych placówkach.
  Te ostatnie przepisy są podstawą działalności kontrolnej inspektorów
  pracy w placówkach oświatowych.
 • Nowoczesny rynek pracy (14)
 • Szanuj życie (16)
 • Porażająco nieprecyzyjne (18)
 • Rzut ona na lokaut (20)
  Lokaut jest pojęciem zbiorowego prawa pracy i należy niewątpliwie do
  najbardziej spornych zagadnień tej części prawa pracy, a chyba nawet
  całego prawa pracy, zwłaszcza jeśli zestawia się go ze strajkiem
  przysługującym stronie pracowniczej.
 • Nowości wydawnicze (23)
 • Bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo (24)
  Dokonując analizy pojęcia bezpieczeństwa należy zauważyć, że odnosi się
  ono zarówno do rzeczy jak i ludzi, jakkolwiek to człowiek i społeczności
  zorganizowane są zawsze końcowym odbiorcą bezpieczeństwa jako stanu
  wolnego od zagrożeń, zapewniającego poczucie pewności. Dla człowieka
  bezpieczeństwo jest bowiem jedną z nadrzędnych wartości i potrzeb.
 • EURONEWSY (27)
 • Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (28)
 • Z redakcyjnej poczty (30)
 • Jak skutecznie krytykować? (31)
 • Niebezpieczne stare maszyny (32)