Inspektor Pracy 2010/12

 • Sejm przyjął sprawozdanie (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
 • Laury dla organizatorów bezpiecznej pracy (8)
 • O bezpieczeństwie pracy na komisji sejmowej (9)
 • Program działania (10)
 • Podstawowe zasady procedury administracyjnej (12)
 • Rzeczoznawca resortowy (15)
 • Inspektor pracy w postępowaniu karnym (20)
  Sam fakt skierowania przez prokuraturę aktu oskarżenia nie
  może oznaczać zakończenia aktywności inspektora pracy
  w doprowadzeniu do skazania osoby złośliwie lub uporczywie
  naruszającej prawa pracownicze, narażającej zatrudnianych pracowników 
  na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. 
 • W masce z demobilu (21)
 • Oczami pracodawcy (24)
 • Godna praca na inwestycjach Euro (25)
 • Wspólny cel - kultura bezpieczeństwa pracy (25)
 • Chcemy pełnić rolę doradczą (26)
 • Kultury organizacyjne - korporacyjne (29)