Inspektor Pracy 2019/10

 • W Sejmie RP (3)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 10 września 2019 r. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Problematyka ta była tematem obrad plenarnych Rady 28 sierpnia, podczas których swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę (7)
 • Międzynarodowa konferencja 4.0 we Wrocławiu (8)
  Z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 25 września 2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Szanse i wyzwania dla świata pracy w erze 4.0”. konferencja zgromadziła przedstawicieli międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną pracy, szefów i ekspertów inspekcji pracy z 17 państw Unii Europejskiej.
 • Rola Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na przestrzeni 100 lat (14)
  Konferencja naukowa skupiająca szerokie grono partnerów z terenu województwa łódzkiego, których łączy współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się 27 września 2019 r. w gmachu Wydziału.
 • Inauguracja kampanii prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy (16)
  Wystąpienie Głównego Inspektora Pracy zorganizowanego w Poznaniu seminarium „Profilaktyka zagrożeń wypadkowych oraz dobre praktyki w sektorze przetwórstwa mięsa” zainaugurowało ogólnopolską kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Dobry przepis na bezpieczeństwo”.
 • Międzynarodowa konferencja – fotorelacja (18)
 • Wzajemny szacunek, zaufanie i lojalność – Józef Bajdel, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie, w rozmowie z „Inspektorem Pracy” (20)
 • Finał konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” (23)
 • Tragedia po wypadku (24)
 • Szanuj siebie i swój podpis – wywiad ze Zdzisławem Kowalskim, kierownikiem Oddziału w Kłodzku Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu (28)
 • Inspektor nadaje w eterze – rozmowa z Waldemarem Sznajderem, prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców (32)
 • Biblioteka (35)
 • Wiatr przyczynił się do śmierci człowieka (36)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz