Inspektor Pracy 2019/11

 • W Sejmie RP (3)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 15 października 2019 r. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła projekt budżetu państwowej Inspekcji Pracy n 2020 rok.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Konferencja jubileuszowa w Przemyślu (8)
  W auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 21 października 2019 r. odbyła się jedna z sześciu konferencji zaplanowanych w bieżącym roku w ramach jubileuszu 100-lecia inspekcji pracy pod patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Uroczystości rocznicowe w Warszawie (9)
  Z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy 18 października 2019 r. w Auli Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja „Współczesne formy wykonywania pracy”.
 • Konferencja z okazji 100-lecia w Gdańsku (10)
  W auli Politechniki Gdańskiej 25 października 2019 r. odbyła się uroczysta konferencja z okazji jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szerokiego grona partnerów z terenu województwa pomorskiego, współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy.
 • Konferencja naukowa „Nietypowe stosunki zatrudnienia” (11)
  Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia, działające przy Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, było organizatorem II ogólnopolskiej konferencji na temat „Zbiorowe prawa pracy czy zbiorowe prawo zatrudniania? Ochrona praw i interesów zbiorowych osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy”.
 • Śląscy laureaci konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (12)
  W roku obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach po raz 26 nagrodził pracodawców, dla których nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników.
 • Nagrody dla laureatów konkursów (13)
 • Odpowiedzialność materialna pracowników (14)
  W trakcie pracy mogą powstać sytuacje, w których pracownik swoim postępowaniem wyrządza szkodę pracodawcy. Konsekwencją tego może być pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej i materialnej.
 • AGRO SHOW 2019 (18)
 • Szkolenia stanowiskowe zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych a wypadki przy pracy (20)
  Na terenie zakładu produkującego okna z profili PCV oraz aluminiowych doszło w sierpniu 2018 r. do wypadku przy pracy. W wyniku braku szkolenia stanowiskowego, zapoznania zleceniobiorcy z instrukcją ręcznych prac transportowych oraz braku instrukcji obsługi wózka unoszącego typu „paleciak” doszło do przewrócenia się na zleceniobiorcę transportowanego okna wraz ze stojakiem.
 • Obowiązek zapewnienia kasjerom okularów korygujących (23)
  Niektórzy prognozują, że kasy samoobsługowe już za 10 lat będą podstawowym systemem rejestrowania sprzedaży, co sprawi, że zawód kasjera może przejść do historii. Obecnie jednak wykonuje go znacząca część osób zatrudnionych w handlu i usługach. Ostatnio na stanowiskach kasowych pojawił się różnorodny sprzęt elektroniczny wyposażony w monitory ekranowe, a wraz z nim pojawiły się nowe czynniki ryzyka związane z obciążeniem wzroku.
 • Elementy bezpieczeństwa w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (27)
  Element bezpieczeństwa oznacza element, który służy do spełnienia funkcji bezpieczeństwa, jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób, jest wprowadzany do obrotu niezależnie i nie jest niezbędny do działania maszyny.
 • Dobra współpraca, wiedza i doświadczenie – rozmowa z Małgorzatą Wojdą, Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie (30)
 • Konkurs bezpiecznej orki (34)
 • Wspomnienia  Wiesław Matys (35)
 • Co z tą organizacją pracy? (36)
  Pracownik zakładu produkcyjnego podczas szlifowania metalowego kontenera został dociśnięty przez inny kontener, transportowany przez kierowcę wózka jezdniowego. W następstwie wypadku poszkodowany doznał urazu kręgosłupa i pęknięcia wątroby. okoliczności i przyczyny zdarzenia badał inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz