Inspektor Pracy 2020/02

 • Pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Pracy XI kadencji (3)
  Nowo powołana Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie programu Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok.
 • Wręczenie aktów powołania nowym członkom ROP (4)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
 • Kiedy kontrola ujawni przestępstwo. Udział inspektora pracy w postępowaniu karnym (8)
  Inspektor pracy składa doniesienie o popełnieniu przestępstwa, może wykonywać prawa pokrzywdzonego, sporządzić subsydiarny akt oskarżenia, a nawet stać się oskarżycielem posiłkowym. Pod warunkiem, że o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu inspektor dowiedział się w związku ze swą działalnością służbową.
 • Praca sezonowa cudzoziemca (część 2) (12)
  W tej części publikacji przedstawione zostały przesłanki wyłączające obowiązek wydania nowego zezwolenia na pracę sezonową, okoliczności, których wystąpienie powoduje jego uchylenie, ważność przedmiotowego zezwolenia oraz możliwość jego przedłużenia. Znowelizowane przepisy przewidują ponadto określone obowiązki w przypadku zakwaterowania cudzoziemca, jak również dotyczące samej umowy.
 • Powrót rzeczoznawców (16)
  W dniach od 8 do 10 stycznia 2020 roku w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyły się egzaminy dopuszczające kandydatów do tytułu zawodowego rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, nadawanego przez Głównego Inspektora Pracy.
 • Nagrody dla laureatów konkursu „Buduj bezpiecznie” (17)
 • BUDMA 2020 – fotoreportaż (18)
 • Zagrożenia przy piaskowaniu Mechaniczne czyszczenie konstrukcji inżynierskich – wymagania bezpiecznej pracy (20)
  Czyszczenie konstrukcji metodą strumieniowo-ścierną przy użyciu urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub ich mieszaniny należy do prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Czy to się opłaca? System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (23)
  Podczas inspektorskiej pracy możemy spotkać coraz więcej firm, które mają wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Mądrze wprowadzony system zarządzania bezpieczeństwem pracy to korzyści dla pracownika, ale przede wszystkim dla pracodawcy.
 • Ślubowanie inspektorów pracy (27)
 • Metoda „na oko”. Nie wystarczy, że się świeci, żeby było skuteczne… (28)
  Czy do instrukcji obsługi maszyny trzeba się stosować? Odpowiedź twierdząca na to pytanie wydaje się oczywista. Wyniki kontroli inspektorskich pokazują jednak, że nie dla wszystkich. Ale czasem zdarza się, że lekceważenie zaleceń producenta urządzenia prowadzi do ludzkiej tragedii.
 • Być zawsze blisko ludzi i ich problemów – rozmowa z Konradem Pachciarkiem, szefem OIP w Szczecinie (30)
 • Biblioteka (33)
 • Państwowa Inspekcja Pracy na falach eteru (34)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz