Inspektor Pracy 2020/10

 • Główny Inspektor Pracy przedstawił projekt budżetu (3)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 26 października 2020 r. przeprowadzonym w formie wideokonferencji, zapoznała się z projektem budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 r.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Jak pracować bezpieczniej. Ocena ryzyka związanego z SARS-CoV-2 (6)
  Dziesięć miesięcy trwania pandemii dało naukowcom czas na wykrycie, jakie są efektywne sposoby ograniczania ryzyka związanego z możliwością zachorowania na koronawirusa. Biorąc pod uwagę te ustalenia, przedsiębiorcy w swoich zakładach pracy są zobowiązani do wprowadzania stosownych procedur mających na celu ochronę pracowników przed możliwością zarażenia się SARS-CoV-2.
 • Przyłbica czy maseczka? Nasze decyzje też chorują na COVID-19 (11)
  Samotność, żałoba, strach przed chorobą czy przed bezrobociem towarzyszące nam przez dłuższy okres, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego. W przypadku nieustannych zmian otaczającego nas świata presja psychologiczna również się nasila.
 • Skarga na wirusa. Porady prawne w dobie COVID-19 na przykładzie OIP w Rzeszowie (14)
  Wraz z rozwojem epidemii zmieniają się formy udzielania porad przez Państwową Inspekcję Pracy. Przede wszystkim wzrosła liczba porad udzielanych na piśmie. Epidemia zmieniła także w znacznym stopniu zakres tematyczny zgłaszanych spraw. Jedno pozostaje niezmienne – pracownicy potrzebują pomocy inspekcji pracy.
 • Plakat ostrzega. Biozagrożenia okiem artystów (16)
  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 8 października 2020 r. podsumowano 29 edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pod hasłem „Biozagrożenia dzisiaj”, a także uroczyście otwarto wystawę pokonkursową.
 • Plakaty w walce z koronawirusem (18)
 • Proszę dokumenty do kontroli. Dowody w postępowaniu kontrolnym inspektora pracy (20)
  Celem działań kontrolnych jest dokonanie ustalenia stanu faktycznego oraz jego udokumentowanie, stąd niezwykle istotną częścią postępowania kontrolnego jest postępowanie dowodowe prowadzone przez inspektora pracy.
 • Klucz do tachografu. Kontrole czasu pracy kierowców w praktyce inspektora pracy (24)
  Uprawnienia do badania czasu pracy kierowców, wymaganych przerw i odpoczynków na warunkach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy, dała inspektorom pracy ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 • Azbest. Czy jest się czego bać? (28)
  Pierwsze sporadyczne informacje o toksyczności azbestu pojawiły się już pod koniec XIX w. Wieloletnie badania potwierdziły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Prawdopodobieństwo niekorzystnych skutków zdrowotnych wrasta wraz z ilością włókien azbestowych znajdujących się w środowisku pracy i zwiększeniem czasu ekspozycji na nie.
 • Bez zabezpieczenia. Tragedia podczas czyszczenia suszarni do ziarna (33)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz