• Żegnaj, Szefie! (3)
 • Ostatnie pożegnanie (4)
 • Wspomnienie o Andrzeju Kwalińskim (6)
 • W Sejmie RP: Pozytywna ocena programu inspekcji pracy (7)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (8)
 • Najaktywniejsi Społeczni Inspektorzy Pracy – relacja z wręczenia nagród (9)
 • Pracodawcy – organizatorzy pracy bezpiecznej – relacja z wręczenia nagród (10)
  Doceniliśmy tych, którzy wykonywanie obowiązków zawodowych traktują z odpowiedzialnością oraz poczuciem misji, jaką jest zapewnienie dobrostanu wszystkim uczestnikom procesu pracy – powiedział Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy, zwracając się do laureatów konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2020 roku.
 • Wręczono Nagrody im. Haliny Krahelskiej – relacja (12)
 • Nie ma kary bez winy. Odpowiedzialność porządkowa pracowników (14)
  W stosunku do pracownika nieprzestrzegającego swoich obowiązków pracodawca może wyciągnąć konsekwencje, które mogą się wiązać z uruchomieniem odpowiedzialności porządkowej. Odpowiedzialność ta ma charakter represyjno-prewencyjny i polega na wymierzaniu pracownikom kar porządkowych.
 • Fotorelacja z pożegnania Andrzeja Kwalińskiego (18)
 • Trzy dokumenty. Sama ocena ryzyka zawodowego to jeszcze nie wszystko (20)
  Ocena ryzyka zawodowego na trwałe wpisała się w obszar bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadal jednak jej istota oraz sposób dokumentowania budzi wiele wątpliwości, także podczas kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy.
 • Zaległe ćwierć miliona plus (25)
 • Każdy sobie… Modernizacja maszyn (część 1) (26)
  Ani unijne, ani polskie przepisy prawa nie formułują żadnych wymagań związanych z kwalifikowaniem takiego poziomu modernizacji, w wyniku której ze „starej” maszyny powstawałaby „nowa”, z wszelkimi konsekwencjami technicznymi i prawnymi.
 • Żeby praca nie wykluczała. Przystosowanie obiektów, pomieszczeń pracy oraz stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych – „Dobre praktyki” (29)
 • Ciężki wypadek przy obsłudze walcarki do gumy. Prawne i techniczne problemy w kontrolach dostosowania maszyn do wymagań minimalnych (34)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment