• Sejm: O wypłacie wynagrodzeń na forum Rady Ochrony Pracy (3)
  Wypłata świadczeń pracowniczych (w tym wynagrodzeń za pracę) w latach 2018-2020 oraz w okresie pandemii COVID-19 od marca 2020 r. była 23 lutego 2021 r. wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Święte prawo do wypłaty. Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę (6)
  Organy Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczą w „wymierzaniu sprawiedliwości” pracodawcy łamiącemu przepisy dotyczące prawidłowego i terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.
 • W zawieszeniu. Profilaktyczne badania lekarskie w czasie zagrożenia COVID-19 (11)
  Rozumiejąc potrzebę stosowania ograniczeń w profilaktycznych badaniach lekarskich, jako środka zapobiegającego rozprzestrzenianiu się COVID-19, wydaje się, że ze względu na przedłużający się stan epidemii należy rozważyć, przynajmniej w niektórych przypadkach, odstąpienie od ograniczeń wprowadzonych w tym zakresie.
 • Pod znakiem pandemii. Prawnicy inspekcji pracy odpowiadali na pytania czytelników „Dziennika Gazety Prawnej” (część 2) (16)
  Sprawy zgłaszane w trakcie dyżuru telefonicznego w redakcji dotyczyły przede wszystkim stosowania prawa pracy w sytuacjach związanych z epidemią COVID-19.
  • Jakie są najważniejsze obowiązki bhp w obecnej sytuacji epidemiczne, które pracodawca powinien u siebie wdrożyć?
  • Jak w czasie pandemii organizować szkolenia dla pracowników, chociażby z zakresu bhp?
  • Czy pracownicy muszą wykonywać okresowe lub wstępne badania lekarskie?
  • Na co inspektorzy pracy w pierwszej kolejności zwracają uwagę, jeżeli chodzi o właściwe dostosowanie się pracodawcy do sytuacji epidemiologicznej?
 • Nie/Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych (18)
 • Nie tylko mobbing. Kiedy praca staje się źródłem lęku (20)
  Prawidłowe warunki zatrudnienia wpływają na stan psychiczny pracownika, co ma istotne znaczenie dla jego efektywności, identyfikowania się z firmą i jej załogą.
 • Między przepisami a praktyką. Kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych (24)
  Doświadczenia w związku z kontrolami bhp przy eksploatacji wózków jezdniowych w ostatnich latach nasuwają szereg wątpliwości w zakresie sposobu kontroli oraz interpretacji przepisów.
 • Powrót do źródeł. Obowiązki inspektora pracy w międzywojennej Polsce (30)
  Czy w okresie XX-lecia międzywojennego zakres pracy naszych koleżanek i kolegów był dużo mniejszy od współczesnego, bardzo rozbudowanego, katalogu obowiązków poszczególnych organów inspekcji pracy? A może było zupełnie inaczej?
 • Śmiertelna pułapka. Prowizoryczne zabezpieczenia szybu wentylacyjnego nie spełniały warunków zapisanych w planie bioz (34)
  Wypadek przy pracy to często skutek ciągu błahych z pozoru nieprawidłowości i zaniedbań, które w konsekwencji mogą prowadzić do tragicznych skutków. Przykładem może być zdarzenie, które miało miejsce na terenie budowy budynku biurowo-usługowego w końcowym etapie jej realizacji.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz