Inspektor Pracy 2021/04

 • W Sejmie RP: Główny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdania (3)
 • Praca zdalna na forum Rady Ochrony Pracy (5)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)mama pod parasolem. Ochrona stosunku pracy pracownika – rodzica (8)
  Umowa o pracę zawarta na czas określony, albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
 • Pod inspektorską lupą: Sąd za nielegalne zatrudnienie; Syndyk ukarany (14)
 • Jak trwoga to do inspektora. Po czterech miesiącach trwania kampania informacyjna inspekcji pracy wciąż budzi olbrzymie zainteresowanie (15)
 • Dyżury ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy w mediach – o pracy i bhp w pandemii (18)
 • Redukcja ryzyka. Techniczne środki ochronne maszyn ograniczające emisję czynników szkodliwych i substancji niebezpiecznych (20)
 • Aby maszyna była bezpieczna (część 1). Prawne i techniczne problemy inspektorów pracy w kontrolach dostosowania maszyn do wymagań minimalnych (24)
 • Z kart historii Państwowej Inspekcji Pracy. Koniec okresu tymczasowości (część 1) (28)
 • Pod inspektorską lupą: Kaskaderzy na budowie; Letnisko wysokiego ryzyka (33)
  zasadnicze „niedomagania” zespołu maszyn. Odpowiedzialność pracodawcy i producenta za ciężki wypadek przy pracy (34)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz