• W Sejmie: Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy (3)
  Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2021 r. zebrała się na uroczystym zdalnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy. Tematem obrad był wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Wizyta dyrektora Europejskiego Urzędu ds. Pracy (6)
  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem wykonawczym Europejskiego Urzędu do spraw Pracy (ELA). W spotkaniu przewodniczyła Główna Inspektor Pracy.
 • Teoria a doświadczenia z kontroli. Praktyka stosowania dopłat do minimalnego wynagrodzenia za pracę (7)
  Celem artykułu jest analiza konstrukcji prawnej wyrównania minimalnego wynagrodzenia za pracę, zarówno na płaszczyźnie obowiązujących przepisów, jak i z uwzględnieniem praktyki stosowania tych dopłat przez pracodawców, co nie zawsze koresponduje z treścią normy prawnej.
 • W poszukiwaniu złotego środka. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie zagrożenia COVID-19 (12)
  Mimo, że szkolenia bhp mają fundamentalne znaczenie dla kształtowania bezpieczeństwa w miejscu pracy, ustawodawca uznał jako konieczne ich czasowe ograniczenie w zaistniałej, nie mającej precedensu w najnowszych czasach sytuacji epidemiologicznej.
 • Konferencje dotyczące bezpiecznej pracy (17)
 • Z archiwów „Inspektora Pracy”: Pamiętając o ofiarach wypadków przy pracy (18)
 • Ku pokrzepieniu serc inspektorskich. Historia pewnej kontroli (20)
  Wiedząc i czując, że momentami duch w narodzie upada, został napisany ten artykuł ku pokrzepieniu serc. W trudnych czasach pandemii, gdy motywacja nie tylko inspektorów, pracodawców, ale i pracowników spada jak kula po równi pochyłej, pojawiło się coś, co miejmy nadzieję przypomni wszystkim, jak ważna jest nasza praca.
 • Aby maszyna była bezpieczna. Prawne i techniczne problemy inspektorów pracy w kontrolach dostosowania maszyn do wymagań minimalnych (cz. 2) (24)
  Prawne i techniczne problemy inspektorów pracy w kontrolach dostosowania maszyn do wymagań minimalnych (część 2)
 • Pod inspektorską lupą (29)
 • W cieniu wielkiego kryzysu (30)
  W latach trzydziestych, oprócz nadzorowania zakładów pracy pod kątem realizacji przez pracodawców przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy, inspektorzy pracy podejmowali działania zmierzające do ograniczenia skutków kryzysu, co z całą pewnością przyczyniło się do usunięcia rażących naruszeń prawa pracy w stosunku do najsłabszych ekonomicznie grup społecznych i ograniczyło redukcję etatów w zakładach pracy.
 • Wysoka cena błędów i zaniechań (35)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment