Inspektor Pracy 2021/12

 • W Sejmie RP: Akceptacja dla budżetu i rozwój kultury bezpieczeństwa (3)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 23 listopada 2021 r., prowadzonym w formie wideokonferencji, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r., wnosząc o jego zaakceptowanie przez Sejm w zaproponowanych przez inspekcję kwotach.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Konkurs dla dziennikarzy 2021 (7)
  W Głównym Inspektoracie Pracy rozstrzygnięto konkurs dla dziennikarzy, którego celem jest inspirowanie mediów do podejmowania tematów związanych z ochroną pracy, a także honorowanie najbardziej zaangażowanych dziennikarzy. W tym roku postanowiono przyznać sześć nagród ex aequo.
 • Nagrody za działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy – relacja z gali rozdania nagród Głównego Inspektora Pracy (8)
 • Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – przedstawienie laureatów konkursu (10)
 • Listy gratulacyjne (15)
 • SIP – laureaci konkursu (16)
 • Gala na Zamku Królewskim. Fotoreportaż (18)
  Na Zamku Królewskim w Warszawie 18 listopada 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXVIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczono także nagrody Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.
 • Żeby dwoje chciało naraz. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – aspekty praktyczne z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego (część 2) (20)
  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to w praktyce najmniej konfliktowy sposób zakończenia stosunku pracy, co nie oznacza, że w ogóle nie dochodzi na tym tle do sporów między stronami.
 • Propozycja do odrzucenia. Grupowe wypowiedzenia zmieniające (25)
  Analiza problemu formułowania wypowiedzeń zmieniających w kontekście ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wynika ze swoistego renesansu tej instytucji.
 • Wybitny artysta, ale tyran. Debata przeciw mobbingowi w instytucjach kultury (30)
  Z udziałem Głównego Inspektora Pracy 22 listopada br. Na antenie Radia Kraków odbyła się debata będąca podsumowaniem kampanii „Praca od kulis – przeciw mobbingowi i dyskryminacji w polskim teatrze i na uczelniach artystycznych”, realizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, której patronem medialnym zostało Radio Kraków.
 • Rekomendacja czy obowiązek? (32)
  Dla wyeliminowania wątpliwości i konieczności uciekania się do interpretacji, zasadne wydaje się zainicjowanie zmian legislacyjnych mających na celu ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów w zakresie dotyczącym profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp osób świadczących pracę najemną na innej podstawie niż umowa o pracę.
 • Wybuchowa atmosfera. Gaz z nieszczelnego rurociągu gromadził się w piwnicach stacji paliw (34)
  Opis tego przypadku wart jest zapamiętania przez inspektorów pracy ze względu na możliwość wykorzystania wniosków z niego płynących podczas kontroli prowadzonych na stacjach paliw.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz