• W Sejmie RP: Rada popiera wnioski legislacyjne Państwowej Inspekcji Pracy (3)
  Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie wniosków legislacyjnych de lege ferenda, zgłaszanych przez Głównego Inspektora Pracy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • O bezpieczeństwie pracy na targach branżowych (6)
 • Trzy przesłanki. Pracownicze prawo do premii (część 1) (7)
  Warunkiem uznania, że dane świadczenie ma charakter premiowy i stanowi składnik wynagrodzenia za pracę, jest występowanie układu warunkującego. Wobec braku takiego układu świadczenie nie może zostać uznane za premię.
 • Winny z upoważnienia. Potencjalna odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotów zewnętrznych wykonujących czynności na rzecz pracodawcy (12)
  Przedstawione rozważania dotyczą odpowiedzialności osób niebędących pracodawcami oraz pracownikami za wybrane wykroczenia określone w Kodeksie pracy.
 • Lider wyznaczający nowe trendy – wywiad z Emilią Rutkowską, kierownikiem projektu SKANSKA (16)
 • Oczekiwane zmiany. Emerytury pomostowe a uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (20)
  Umożliwienie pracownikowi złożenia wniosku o przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej jeszcze w okresie zatrudnienia oraz rozszerzenie kompetencji inspektorów pracy to niektóre propozycje zmian ujętych w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych.
 • Pod inspektorską lupą: Nieświadome zło – realne zagrożenia. Dwudziestu nielegalnych budowlańców (23)
  Kontrola lokalnej budowy przez inspektora pracy pozwoliła zidentyfikować firmę ze Stargardu, która bez wymaganych akredytacji szkoliła budowlańców, wydając nielegalne certyfikaty.
 • Sklepy pod specjalnym nadzorem. Nie każdy obiekt na terenie węzła przesiadkowego jest dworcem (24)
 • Brzydkie kaczątko. Obowiązki producenta maszyny nieukończonej (28)
  Aby stać się kompletną maszyną, która może być wykorzystywana do określonego zastosowania, maszyna nieukończona musi zostać dodatkowo rozbudowana. Aby to było możliwe, trzeba spełnić szereg ściśle określonych warunków.
 • Młyn miele, wad wiele (33)
  Pracownicy młyna w okolicach Rzeszowa złożyli skargę na pracodawcę, który zaniedbywał obowiązki dostarczania załodze napojów chłodzących oraz środków higieny osobistej. Kontrola inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wykazała, że to zaniedbanie to t tylko jedno z wielu zaniedbań.
 • Samotność inspektora. Inspektor pracy czasem sam staje się jedną z ofiar (33)
  Śmiertelny wypadek przy pracy jest zawsze traumą. Przede wszystkim dla rodziny poszkodowanego, jego kolegów i pracodawcy. Ale nie tylko dla nich.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz