Inspektor Pracy 2022/10

 • Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (5)
 • Kiedy pracownik choruje, aksjologiczne podstawy wynagrodzenia chorobowego (7)
  W trakcie przejściowej niemożności wykonywania pracy pracownik bezdyskusyjnie powinien mieć zapewnione źródło finansowania, które umożliwi mu codzienne funkcjonowanie oraz leczenie w przypadku zachorowania. Uzasadniona jest natomiast dyskusja na temat sposobu finansowania tej instytucji prawnej.
 • Przeciwdziałanie szarej strefie. Polski Ład a nielegalne zatrudnienie (12)
  Nowe regulacje dotyczące stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia bądź nieujawnienia wynagrodzenia urzędowi skarbowemu lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przenoszą wszystkie koszty z tym związane na pracodawcę. Ma to zachęcić pracowników do zgłaszania nieprawidłowości.
 • Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Blisko pół tysiąca uczestników rozmawiało o inwestowaniu w bezpieczną pracę (16)
  23 września 2022 roku w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyła się konferencja „Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”. Podczas spotkania, zorganizowanego w formule hybrydowej, podkreślano fakt, że inwestowania w bezpieczeństwo, zdrowie i lepsze samopoczucie pracowników jest opłacalne. Zwracano też uwagę na konieczność współpracy przedsiębiorców i naukowców z jednostkami administracji publicznej.
 • Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy oraz Pracodawców RP (18)
 • Oni dbają o bezpieczeństwo w gospodarstwie. Niedziela wolna czy pracująca – dla kogo to prawo? (20)
  W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się 29 września br. finałowa gala XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
 • Osłony blokujące maszyn i blokujące z ryglowaniem. Redukcja ryzyka i ochrona przed zagrożeniami (21)
  Osłony stanowią fizyczne bariery zaprojektowane i wykonane jako części maszyn przeznaczone do zapewnienia ochrony przed występującymi zagrożeniami.
 • Imienne zezwolenia do obsługi wózka – ważne czy nieważne? Pracodawcy często źle interpretują przepisy (24)
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r. Mimo że przepis obowiązuje od ponad 4 lat, problemem jest interpretacja przepisów dotyczących wymaganych kwalifikacji przy obsłudze wózków jezdniowych.
 • Ocena zgodności dla linii produkcyjnych. Bezpieczeństwo i certyfikacja maszyn (26)
  W artykule przeanalizowano temat oceny zgodności linii produkcyjnych i zespołów maszyn przez ich producentów po montażu na terenie zakładu u odbiorcy końcowego. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy linia produkcyjna powinna spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności już na etapie projektowania i produkcji, czy też może się to odbyć dopiero po całkowitym montażu u użytkownika końcowego.
 • Czego nauczyła nas pandemia? Plusy i minusy pracy zdalnej (30)
  Obecność wirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na wszystkie sfery naszego życia. Jedną z nich jest środowisko pracy. Od marca 2020 r. pracodawcy i pracownicy zostali zmuszeni do zmiany dotychczasowych zachowań i nawyków oraz wypracowania sposobów radzenia sobie w pandemii.
 • Przeżył dzięki drobnej budowie ciała (33)
  Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Gdy przepisy i zasady bezpieczeństwa są lekceważone, a pracownicy nie mają odpowiedniego przygotowania do pracy ani wiedzy dotyczącej bezpiecznego sposobu jej wykonywania, to wypadek jest kwestią czasu.
 • Grzywna za śmierć po alkoholu (35)
  Inspektorzy pracy ustalili przyczyny śmiertelnego wypadku w jednej z krakowskich galerii handlowych, gdzie zginął pracownik montujący instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną. Współwłaściciel spółki cywilnej wykonującej montaż musi zapłacić 15 tysięcy zł grzywny, wobec drugiego trwa postępowanie sądowe.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz