Inspektor Pracy 2023/04

 • W Sejmie RP: Rada Ochrony Pracy m.in. o badaniu skarg i wniosków przez inspekcję (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Zakładowa konstytucja. Przesłanki wejścia w życie regulaminu pracy (6)
  Regulamin pracy zgodnie z definicją wynikającą z art. 104 Kodeksu pracy jest to akt wewnątrzzakładowy określający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Na przestrzeni lat przeszedł długą ewolucję, by zyskać dzisiejszy kształt i rangę.
 • Nie dla konkurencji. Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy (11)
  Jednym z podstawowych obowiązków pracownika wymienionych w art. 100 § 2 Kodeksu pracy jest dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Rozszerzeniem tego obowiązku jest umowa o zakazie konkurencji. Toteż pracodawca w celu zabezpieczenia swoich interesów przed zagrażającymi jego działalności zachowaniami zarówno aktualnie zatrudnionych, jak i byłych pracowników może wprowadzić zakaz konkurencji w umowie o pracę.
 • Państwowa Inspekcja Pracy na targach AGROTECH i LAS-EXPO (18)
 • Wywiad z laureatem konkursu PIP „Buduj bezpiecznie” 2022 (22)
 • Praca zdalna – spojrzenie portugalskie i irlandzkie (24)
  Praca zdalna wg ustawy polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową (dom/firma).
 • Substancje chemiczne a bezpłodność. OIP w Poznaniu zorganizował konferencję poświęconą substancjom reprotoksycznym w środowisku pracy (28)
  Substancje reprotoksyczne, czyli toksyczne dla reprodukcji, mogą upośledzać płodność kobiet i mężczyzn, odpowiadać za poronienia lub wady rozwojowe płodu. Zagadnieniu poświęcona była konferencja „Ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy”, zorganizowana 23 marca 2023 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.
 • Nadzór nad pracownikami a obowiązki osób kierujących (29)
  Bardzo często inspektorzy pracy po zakończeniu kontroli związanej z wypadkiem przy pracy wskazują, iż jedną z przyczyn zdarzenia był brak właściwego lub odpowiedniego nadzoru nad pracownikami ze strony dozoru czy też osób kierujących pracownikami. Należy pamiętać, że kwestia nadzoru nad pracownikami nie jest jednoznaczna i do końca sprecyzowana w przepisach.
 • 100 mln zł w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę bhp (35)
  Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią warunki pracy ich pracowników.
 • Zdradliwy dąb. 42-letni mężczyzna zginął w lesie przygnieciony przez ścięte drzewo (36)
  Do tragedii doszło podczas wykonywania prac leśnych latem 2019 r. w godzinach porannych. Jedno ze ściętych drzew przygniotło 42 letniego mężczyznę. Doznane obrażenia okazały się śmiertelne. Niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy, jak ustalił inspektor pracy, było jedną z głównych przyczyn tego dramatycznego wydarzenia na Podkarpaciu.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz