Inspektor Pracy 2010/09

 • Dobre praktyki dla podwykonawców na budowach (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Budowanie może być bezpieczne (6)
  Obecnie na rynku budowlanym w Wielkiej Brytanii odnotowuje się
  historycznie niską liczbę wypadków i historycznie niski wskaźnik
  wypadkowości.
  Na budowach firm zrzeszonych w MCG odnotowano dwa lub mniej
  wypadków śmiertelnych. W Wielkiej Brytanii wskaźnik wypadkowości
  jest na poziomie ok. 2,4, dla porównania w Stanach Zjednoczonych -
  ok. 10, a średnia w Unii Europejskiej - ok. 9. 
 • Posłowie przyjęli informację inspekcji pracy (8)
 • Stanowisko ROP (9)
 • Nowe zagrożenia w energetyce zawodowej (10)
  Na podstawie dotychczasowych działań w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
  przy eksploatacji zespołów młynowych w energetyce zawodowej uznano, że dla
  poprawy bezpieczeństwa pracy w skali całego sektora wytwarzania energii
  elektrycznej i cieplnej należy zweryfikować istniejące instrukcje eksploatacji dla
  wszystkich rodzajów biomas wprowadzanych do strumienia paliwa.
 • Uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej (12)
 • Pod nowym szefem (14)
 • Dobre praktyki w budownictwie (16)
 • Gdy pracownik zostaje tatą (18)
 • Dotknięci kryzysem (20)
 • W mediach (22)
 • Nie daj się nabić w butlę! (24)
  Ogólnopolska kampania ma charakter edukacyjno-informacyjny.
  POGP chce przede wszystkim informować użytkowników butli
  o zasadach działania rynku gazu w butlach i ostrzegać przed
  skutkami oraz konsekwencjami korzystania z butli napełnionych
  przez nieuprawnione podmioty.
 • Nowości wydawnicze PIP (25)
 • EURONEWSY (26)
 • Wspomnienie o Michalinie Olczak (28)
 • Nagrodzeni autorzy (29)
 • Formy manipulacji (31)
 • Utopił się w zbożu (32)