Lekarz Medycyny Pracy 2019/10

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – wrzesień 2019 r. (1)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych
  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej
 • Wystąpienie objawów choroby zawodowej przed rozpoczęciem pracy u kolejnego pracodawcy (3)
  Czy, jeżeli objawy upoważniające do rozpoznania choroby zawodowej wystąpiły jeszcze przed podjęciem zatrudnienia u kolejnego pracodawcy, w związku z czym choroba nie mogła zostać spowodowana czynnikami u niego występującymi, stanowi to podstawę do nieuznania danego schorzenia za chorobę zawodową?
 • Dysfonia hyperfunkcjonalna a stwierdzenie choroby zawodowej narządu głosu (5)
  Zgodnie z wykazem chorób zawodowych, przez przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym rozumie się guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych bądź niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią. Czy rozpoznane przez lekarską jednostkę orzeczniczą objawy dysfonii hyperfunkcjonalnej mogą przesądzać o stwierdzeniu tego typu choroby zawodowej?
 • Egzoszkielet. Jedno z marzeń ludzkości, które właśnie się spełnia a „science fiction” po raz kolejny staje się faktem (7)
  W historii ludzkości można wskazać wiele punktów, które uznalibyśmy niewątpliwie za przełomowe. Użycie pary do napędu maszyn spowodowało przyspieszenie przemieszczania się i rewolucję przemysłową w wielu dziedzinach od włókiennictwa po przemysł stalowy, elektryczność zrewolucjonizowała praktycznie każdą dziedzinę życia, choćby dając nam światło wraz z wynalezieniem żarówki, silnik spalinowy uczynił ludzi dużo bardziej mobilnych niż kolej parowa, samolot umożliwił przemieszczanie się na ogromne odległości w czasie kilkunastu godzin a nie kilku miesięcy, Internet… Przykłady można by mnożyć. Ostatnie lata przyniosły przełom w dziedzinie dźwigania ogromnych ciężarów, wykonywania ruchów rękami z nieludzką siłą a także usprawnienia bezwysiłkowego przemieszczania się na duże odległości. Kto z nas nie marzył o siedmiomilowych butach? Mowa o egzoszkielecie, wynalazku, który rewolucjonizuje w bardzo dynamicznym tempie wiele dziedzin naszego życia.
 • Karta charakterystyki chemicznej (11)
  Podstawę prawną stanowi ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która reguluje warunki lub zakazy produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji chemicznych, zwanych dalej „substancjami”, w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz