Lekarz Medycyny Pracy 2020/02

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy luty-marzec 2020 r. (1)
  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań
  • Rozporządzenie ministra energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
  • Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
  • Od 2021 roku program „Profilaktyka 40 plus” (2)
   Dotarcie do 11 mln potencjalnie chorych, którym można pomów, zanim będą naprawdę chorzy, umożliwi program „Profilaktyka 40 plus”, który ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2021 r. Poznaj szczegóły tego przełomowego rozwiązania i nową rolę lekarzy medycyny pracy.
 • Czy dolegliwości nadgarstków po ciężkiej pracy w supermarkecie uznano za chorobę zawodową (3)
  Powódka i inne pracownice hipermarketu często prowadziły wózki załadowane paletami towaru znacznie przekraczającymi dozwolone normy wynikające z przepisów bhp. Po rezygnacji z pracy kobieta odczuwała dolegliwości w rękach. Zgłosiła się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Sprawdź, czy to schorzenie uznano za chorobę zawodową.
 • Bezpieczeństwo przy urządzeniach energetycznych – nowe przepisy od marca 2020 r. (4)
  U przemysłowych odbiorców energii występują powtarzalne problemy ze zdefiniowaniem granicy urządzenia energetycznego i odbiornika energii. Skutkiem tego często był brak instrukcji eksploatacji urządzeń lub błędne opracowanie procedury eksploatacji. Sytuację ma zmienić nowe rozporządzenie, które doprecyzowuje te kwestie.
 • Jak chronić zdrowie spawacza przed zagrożeniami na jego stanowisku pracy (6)
  Spawaczom podczas wykonywania robót grożą olśnienia, oparzenia, porażenia prądem, pożary, wybuchy, zatrucia, powodujące urazy i schorzenia skóry, oczu czy płuc. To bardzo niebezpieczna praca. Sprawdź, jakie środki prewencyjne warto podejmować w tej grupie zawodowej.
 • Jak uniknąć błędów w orzeczeniu lekarza medycyny pracy (8)
  Lekarz medycyny pracy ocenia zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika występujące na stanowisku pracy. Na podstawie skierowania od pracodawcy przeprowadza badania wstępne, okresowe i kontrolne. Sprawdź, jakie informacje powinieneś zawrzeć w orzeczeniu i jak je odpowiednio wypełnić.
 • Na jakie zagrożenia zawodowe jest narażony opiekun medyczny (9)
  Agresja ze strony pacjenta wywołana np. jego chorobą, niezrównoważeniem psychicznym, depresją czy wyczerpaniem nerwowym to jedno z zagrożeń, na które jest narażony opiekun medyczny podczas wykonywania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych. Sprawdź, jakie jeszcze zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu.
 • Czy lekarz może odmówić podania przyczyny choroby zawodowej (12)
  W drukach ZUS N-9 lekarz medycyny pracy wskazał u pracownika zmiany zwyrodnieniowe, skoliozę, dyskopatię i zespół bólowy kręgosłupa. Czy takie zdarzenia mogą być spowodowane chorobą samoistną, w wyniku której przy wykonywaniu różnych prac będzie dochodziło do urazów i należy je kwalifikować jako wypadki przy pracy? czy lekarz ma obowiązek wydania opinii w sprawie urazu bądź jego przyczyny?
 • Operator wózka podnośnikowego – jakie zagrożenia występują na jego stanowisku pracy (12)
  Specyfika pracy operatora wózka podnośnikowego, szczególnie zatrudnionego w magazynie, firmie spedycyjnej czy logistycznej, wymaga nie tylko wykonywania prac związanych z obsługą wózka, ale również innych prac transportowych wykonywanych przy użyciu różnych pomocniczych środków transportu, a nawet ręcznych prac transportowych. Sprawdź, jakie zagrożenia występują na tym stanowisku pracy.
 • Służba medycyny pracy – jaką dokumentację medyczną musisz prowadzić (14)
  Karta badania profilaktycznego i rejestry orzeczeń lekarskich to specyficzna dokumentacja medycyny pracy, którą masz obowiązek wypełniać. Jakie jeszcze kartoteki musisz prowadzić, gdy sprawujesz profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi?
 • Jaki wpływ ma orzeczenie lekarskie na decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (16)
  Inspektor sanitarny może żądać od lekarza medycyny pracy dodatkowego uzasadnienia orzeczenia, które jest jednym z dowodów w postępowaniu o stwierdzeniu choroby zawodowej lub jej braku. Sprawdź, jak przebiega ta procedura.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz