Lekarz Medycyny Pracy 2020/01

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – grudzień 2019 r. (1)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie licencji maszynisty
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznawania zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
 • Przepisy o ochronie zdrowia rybaków pracujących na statkach rybackich – część 2 (2)
  W artykule omówiono nową ustawę z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich. W części pierwszej artykułu przedstawiono przepisy ogólne i minimalne wymagania dla rybaków do pracy na statkach rybackich, a także przepisy dotyczące rybackiej umowy o pracę.
 • Stwierdzenie przewlekłego zapalenia okołostawowego barku u kierowcy samochodu ciężarowego (4)
  Podstawą rozpoznania choroby zawodowej pod postacią przewlekłego zapalenia okołostawowego barku jest wykonywanie przez ponad połowę czasu trwania dniówki roboczej czynności zawodowych z unoszeniem kończyn górnych powyżej linii barków z koniecznością długotrwałego ich utrzymywania w takiej pozycji, zwłaszcza w obciążeniu. Czy możliwe jest stwierdzenie ww. choroby zawodowej u kierowcy samochodu ciężarowego?
 • Stwierdzenie zmęczeniowego złamania kości u emerytowanej kasjerki (6)
  W wykazie chorób zawodowych pod poz. 19.6 figuruje przewlekła choroba układu ruchu wywołana sposobem wykonywania pracy: zmęczeniowe złamanie kości. Czy możliwe jest stwierdzenie ww. choroby zawodowej u emerytowanej już pracownicy, która m.in. przez 13 lat pozostawała w zatrudnieniu na stanowisku kasjera?
 • Choroby zawodowe skóry pracowników medycznych (9)
  Za zawodowe choroby skóry uważa się zmiany, które powstają pod wpływem czynników zewnętrznych, obecnych w środowisku pracy. Skóra prócz działania ochronnego dla całego organizmu (osłania narządy wewnętrzne) bierze udział w procesach istotnych dla życia i zdrowia, a także stanowi barierę przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego.
 • Zagrożenia biologiczne w przemyśle drzewnym (11)
  Do szeroko pojętej grupy pracowników przemysłu drzewnego należą pracownicy tartaków, fabryk płyt wiórowych i pilśniowych, fabryk mebli oraz zakładów celulozowo-papierniczych, a także stolarze i cieśle. Głównym zagrożeniem zawodowym dla tej grupy pracowników jest pył drzewny pochodzenia biologicznego, który może zawierać dwie grupy szkodliwych czynników: składniki samego drewna (czyli zdrewniałej tkanki roślinnej) oraz mikroorganizmy rozwijające się w drewnie.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz