Lekarz Medycyny Pracy 2020/09

 

 • Predyspozycje psychiczne pracownika – ważny element badań profilaktycznych (1)
  Jeśli pracodawca stawia przed pracownikiem zadania wymagające odpowiednich predyspozycji psychicznych, powinien skierować go również na badania psychologiczne pod kątem oceny do pracy w narażeniu na stres, gotowości do podejmowania szybkich decyzji w różnych porach doby, a także predyspozycji do pracy zespołowej. Jeśli zabraknie tego w skierowaniu, lekarz medycyny pracy może poszerzyć zakres badań.
 • Przewlekłe okołostawowe zapalenie barku u montera wiązek elektrycznych – czy uznane za chorobę zawodową (4)
  W wykazie chorób zawodowych figuruje przewlekłe zapalenie okołostawowe barku. Czy w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku montera wiązek elektrycznych, cierpiącego dodatkowo na choroby zwyrodnieniowe stawów, można mówić o możliwości rozpoznania tego typu choroby zawodowej?
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy (7)
  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to zagwarantowanie takich warunków, w których pracownicy nie boją się przychodzić do pracy, są wolni od zastraszania, szykanowania i obrażania, pozostają wolni od wszelkich form agresji w nich wymierzonych. Jak zająć się profilaktyką wystąpienia mobbingu w zakładzie pracy?
 • Czy można wykonać pomiar temperatury przed badaniem medycyny pracy (9)
  Informacja o stanie podgorączkowym czy gorączce nie jest żadnym dowodem na to, że dana osoba jest chora na COVID-19. Analogicznie informacja o braku gorączki nie oznacza, że osoba nie jest nosicielem wirusa SARS-CoV-2. Czy pomiar temperatury jest zgodny z prawem? Czy można go wykonać przed badaniem medycyny pracy?
 • Jak lekarz medycyny pracy może wspierać pracodawców w eliminacji stresu u pracowników (11)
  Każde specyficzne środowisko pracy niesie za sobą liczne zagrożenia psychospołeczne, które prowadzą do stresu i oddziałują na kondycję zdrowotną pracowników. Jak – jako lekarz medycyny pracy – możesz wspierać pracodawców w minimalizacji stresu u pracowników?
 • Ankieta wstępnej kwalifikacji COVID-19 – dlaczego warto ją odbierać od pacjentów przychodni medycyny pracy (13)
  Niektóre przychodnie medycyny pracy wznowiły przyjęcia pacjentów. W ocenie ryzyka zakażenia COVID-19 osoby, u której przeprowadzasz badanie, przydatna może się okazać m.in. ankieta wstępnej kwalifikacji.
 • Jaką rolę ma lekarz medycyny pracy w zapobieganiu zakażeniem koronawirusem (15)
  Epidemia koronawirusa to szczególny czas dla lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę nad pracownikami. W tym okresie niezbędne jest podejmowanie wszelkich możliwych działań zapobiegawczych. Wymagają one właściwego współdziałania z pracodawcą i służbą bhp. Jaka rola w zakresie opracowywania i wdrażania właściwej profilaktyki przypada lekarzowi, który sprawuje profilaktyczną opiekę nad pracownikami?

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz