Lekarz Medycyny Pracy 2021/05

 •  Aktualności
  • Czy w nauczaniu przed dyplomowym lekarzy jest miejsce na medycynę pracy (1)
   Czy wiadomości z zakresu medycyny pracy są przydatne w ogólnym wykształceniu lekarza i ułatwiają porozumienie między lekarzami różnych specjalności? Czy studenci uczelni medycznych nabywają obecnie choć podstawową wiedzę z tej dziedziny?
 • Poradnia medycyny pracy
  • Mózg we mgle – jakie zaburzenia poznawcze i emocjonalne mogą wystąpić po COVID-19 (5)
   Deficyty poznawcze po COVID-19, nazywane „mgłą mózgową”, mogą trwać długo i stanowić element zespołu przewlekłego zmęczenia. Ocena psychologiczna umożliwia ich obiektywną ocenę i prognozę zdrowienia.
  • Technostres – stres pracowników wywołany nowymi technologiami (7)
   Warunki pracy w otaczającej nas rzeczywistości dynamicznie się zmieniają. Będzie to związane z rozwojem nowych technologii, które nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie zdrowotne pracowników. Jednym z problemów, jaki może się pojawić u pracownika, jest tak zwany technostres, czyli symptomy fizyczne i psychologiczne spowodowane używaniem nowych technologii w miejscu pracy. Sprawdź, jak można mu przeciwdziałać.
 • Komentarze prawne
  • Ekspozycja pracowników na substancje rakotwórcze i mutagenne – jaka jest rola lekarza medycyny pracy (10)
   W przypadku wykonywania pracy na stanowiskach robotniczych, zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych, pracodawca musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracownik podlega ochronie przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy. Ochronę zapewnia także służby medycyny pracy. Sprawdź, jaka jest rola lekarza.
 • Formularze
  • Jak bezbłędnie wypełnić kartę badania psychologicznego kierowcy (13)
   Prowadzenie rzetelnej dokumentacji jest jednym z istotnych zadań psychologa transportu. Sprawdź, jak wygląda właściwie wypełniona karta badania psychologicznego kierowcy i co należy wpisać w poszczególne rubryki.
 • Kalendarium zmian
 • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz