• Poradnia medycyny pracy
  • Co pomoże w diagnozie wypalenia zawodowego (1)
   Wypalenie zawodowe odnosi się tylko do środowiska pracy. Chociaż opisuje się je już od półwiecza, współcześnie staje się obok depresji chorobą cywilizacyjną. Skąd u pracowników bierze się motywacja do pracy? Jak możesz pomóc pracownikowi, u którego dostrzegłeś symptomy wypalenia zawodowego, wyczerpania i znudzenia pracą?
  • Podejrzenie choroby zawodowej – czy to rzeczywiście pylica (4)
   Proces diagnostyczno-orzeczniczy w związku z podejrzeniem choroby zawodowej ujęto w szczegółowe zasady i normy prawne. Wymaga on specjalistycznych kompetencji i dlatego prowadzą go lekarze specjaliści w uprawnionych jednostkach orzeczniczych. Jednak każdy lekarz powinien umieć powziąć podejrzenie choroby  zawodowej i w takiej sytuacji skierować pacjenta na ścieżkę orzeczniczą. Poznaj przypadek rozpoznania berylozy jako choroby zawodowej.
 • Komentarze prawne
  • Czy w okresie pandemii lekarz medycyny pracy może badań pracownika bez umowy z jego pracodawcą (9)
   W okresie epidemii przeprowadza się badania wstępne i kontrolne, a zawieszeniu uległo jedynie realizowanie okresowych profilaktycznych badań lekarskich. W przypadku braku dostępności lekarza medycyny pracy takie badanie może przeprowadzić inny lekarz. Czy może to być lekarz, który nie jest zatrudniony w placówce medycznej, z którą pracodawca ma podpisaną umowę? Czy może to być lekarz prowadzący prywatny gabinet?
  • Jakie konsultacje może przeprowadzić lekarz medycyny pracy, aby nie wykroczyć poza swoje umiejętności zawodowe (11)
   Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, zwłaszcza: otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne oraz badania dodatkowe. Zasady te obowiązują od 16 grudnia 2020 r. Kształt nowych regulacji może nasuwać wątpliwości w zakresie kompetencji lekarze przeprowadzającego badania profilaktyczne.
  • Własnoręczne podpisy pacjenta w dokumentacji medycznej w poradni medycyny pracy – czy są konieczne (13)
   Wydane przez Instytut Medycyny Pracy zalecenie pozwoliło na odstąpienie w dobie pandemii od kwitowania przez pacjentów własnoręcznym podpisem w rejestrze orzeczeń odbioru orzeczenia. Czy odwołując się do tego zalecenia i celu, jaki mu przyświecał – zmniejszanie ryzyka transmisji wirusa – możliwe jest odstąpienie od odebrania podpisu pacjenta pod opisem badania?
 • Formularze
  • Co musi się znaleźć w orzeczeniu psychologicznym dla inspektora transportu drogowego (14)
   Wykonywanie funkcji inspektora transportu drogowego wymaga spełnienia określonych warunków dotyczących stanu zdrowia. Na co powinien zwrócić uwagę psycholog podczas wydawania orzeczenia dla inspektora transportu drogowego?
 • Kalendarium zmian
 • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz