• Komentarze prawne
  • Zasady wykonywania funkcji doradczej służby medycyny pracy (1)
   Współpraca pracodawcy ze służbą medycyny pracy ma istotne znaczenie w zapewnianiu pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Efektem tej współpracy ma być także efektywne doradztwo lekarzy w zakresie bezpieczeństwa pracowników. Sprawdź, jaką funkcję w tym przypadku pełnią lekarze medycyny pracy. Jak ich zaangażowanie może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w zakładzie pracy?
 • Formularze
  • Czego nie może zabraknąć w świadectwie zdrowia maszynisty (5)
   W celu zachowania ważności świadectwa zdrowia maszynisty przechodzi on okresowe badania lekarskie i psychologiczne oraz uzyskuje orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, a także przechodzi szkolenia i okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności. Sprawdź, co jest warunkiem wydania pozytywnego orzeczenia lekarskiego dla osób ubiegających się o zachowanie ważności świadectwa maszynisty.
  • Jak przeprowadzać badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (7)
   Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania okresowe lub kontrolne funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej w terminie wskazanym w skierowaniu na takie badanie. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w orzeczeniu lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych – lub ich istnienie – do służby na określonym stanowisku służbowym.
  • Jak wystawiać świadectwo zdrowia rybaka (10)
   Rybak, aby podjąć pracę na statku, musi uzyskać świadectwo zdrowia. Takie świadectwo wydaje lekarz ze specjalizacją w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny pracy, medycyny transportu. Sprawdź, jakie są warunki wystawiania świadectwa zdrowia rybaka.
  • Przeniesienie do pracy na innym stanowisku – kiedy konieczne będzie orzeczenie lekarskie i jak je wypełniać (12)
   Konieczność wydania orzeczenia lekarskiego w przypadku przeniesienia pracownika do pracy na innym stanowisku będzie zależeć od tego, czy na nowym stanowisku pracownik będzie miał do czynienia z innymi niż dotychczas zagrożeniami. Jak wypełniać to orzeczenie?
  • Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego – jak wypełniać orzeczenie (14)
   Nauczyciel akademicki przed 65 rokiem życia, zatrudniony na pełnym etacie, po co najmniej 10 latach zatrudnienia na uczelni może skorzystać z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Jak wypełniać orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia takiego urlopu?
  • Ograniczanie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem wentylacji i klimatyzacji – instrukcja (16)
   Biopatogeny, w tym wirus powodujący nową chorobę zakaźną COVID-19, przenoszą się m.in. przez powietrze w pomieszczeniach zamkniętych, w tym przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne. Osobą odpowiedzialną za stosowanie procedury jest pracownik techniczny zatrudniony w podmiocie leczniczym, a osobą nadzorującą jej stosowanie – kierownik placówki.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz