Lekarz Medycyny Pracy - numer specjalny 2021/03 (08-10)

 • Komentarze prawne
  • Czy lekarz medycyny pracy powinien brać udział w kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy (3)
   Jaką rolę ma lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w procesie kontroli i nadzoru realizowanego przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy?
 • Formularze
  • Co wziąć pod uwagę, wystawiając orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej (5)
   Po zgłoszeniu podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej lekarz właściwy do orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej bądź braku podstaw do jej rozpoznania. Sprawdź, co należy wziąć pod uwagę, wystawiając taki dokument.
  • Czego nie może zabraknąć w orzeczeniu lekarskim stwierdzającym brak bądź przeciwwskazania do pracy (7)
   Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Sprawdź, jak wypełniać takie orzeczenie.
  • Jak wypełniać orzeczenie odwoławcze od badania psychologicznego inspektora transportu drogowego (10)
   W przypadku otrzymania przez badanego negatywnego orzeczenia badania psychologicznego inspektora transportu drogowego przysługuje odwołanie się od takiej decyzji za pośrednictwem psychologa badającego. Sprawdź, jak należy wypełniać takie orzeczenie odwoławcze.
  • Jakie uprawnienia ma lekarz przeprowadzający badanie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej (11)
   Lekarz przeprowadzający badanie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej może go poszerzyć o dodatkowe badania lekarskie, konsultacje u lekarzy specjalistów lub badania diagnostyczne. Sprawdź, co zawiera skierowanie i jakie jeszcze masz uprawnienia w zakresie przeprowadzenia badań.
  • Jakie są niezbędne elementy skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (13)
   Osoba upoważniona (m.in. lekarz lub lekarz dentysta, który w trakcie wykonywania zawodu powziął u pacjenta podejrzenie choroby zawodowej) powinna zgłosić podejrzenie choroby zawodowej u pracownika na odpowiednim druku. Sprawdź, jak wypełniać skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.
  • Działania naprawcze przeciwko zawodowym narażeniem na COVID-19 – procedura i lista audytowa (16)
   Pracownicy medyczni powinni podlegać szczególnej ochronie, gdyż ich praca jest nieodłącznym elementem walki z pandemią. Celem procedury jest podjęcie odpowiednich, szybkich działań naprawczych, minimalizujących narażenie zawodowe personelu medycznego na COVID-19.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz