• Poradnia medycyny pracy
  • Napady tężyczkowe w miejscu pracy – problem orzeczniczy (1)
   Występowanie objawów klinicznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej pracy może stanowić istotny problem orzeczniczy. Przedstawiony przypadek dotyczy mężczyzny z napadami tężyczkowymi prawdopodobnie w przebiegu pierwotnej niedoczynności przytarczyc, wykonującego pracę wymagającą pełnej sprawności psychoruchowej.
  • Badania osobowości pracowników w świetle Wielkiej Piątki (5)
   Osobowość to pojęcie trudne do zdefiniowania. W teorii psychoanalitycznej osobę spostrzegano jako system kierowany instynktem i popędami. Behawioryzm opisuje osobowość jako aspekt zachowania, który przyswojono w kontekście społecznym. Teorie humanistyczne skupiają się na subiektywnych doświadczeniach psychicznych i dążeniu człowieka do samorealizacji. W badaniach z zakresu medycyny pracy najczęściej używa się kwestionariuszy opartych na teorii cech – zwłaszcza Wielkiej Piątki.
  • Infodemia i infodemiologia – jakie są źródła i skutki dezinformacji (8)
   Informacje mają wpływ na zachowania zdrowotne społeczeństwa, dlatego medycyna musi również włączyć się w rozpoznawanie i zwalczanie szkodliwych i fałszywych informacji. Poznaj wskazówki dla lekarzy medycyny pracy, które pomogą w edukacji badanego w czasie infodemii.
 • Komentarze prawne
  • Jak organizować pracę osób niepełnosprawnych – uprawnienia lekarza medycyny pracy (10)
   Bezpieczeństwo i ergonomia wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne powinny stanowić szczególny priorytet. W przypadku pracowników niepełnosprawnych rola lekarzy medycyny pracy ma charakter strategiczny i wykraczający poza bezpośrednie regulacje z zakresu prawa pracy. Sprawdź, jakie mają uprawnienia.
 • Formularze
  • Podejrzenie choroby zawodowej: na co powinien zwrócić uwagę lekarz orzecznik w karcie oceny narażenia zawodowego (13)
   Obecnie, na etapie postępowania orzeczniczego, w toku ustalania rozpoznania choroby zawodowej, lekarz orzecznik opiera się na danych zamieszczonych w karcie oceny narażenia zawodowego. Na co zwrócić uwagę w jednym z najważniejszych dokumentów podczas stwierdzenia choroby zawodowej?
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz