• Poradnia medycyny pracy
  • Motywacja osiągnięć u pracowników – jak ją mierzyć w badaniach medycyny pracy (1)
   Motywacja nieodłącznie towarzyszy pracownikom i zatrudniającym ich organizacjom. Jest to jeden z podstawowych i najistotniejszych czynników wpływających na sukcesy i porażki przedsiębiorstw. Czy jest to cecha, którą można mierzyć w badaniach z zakresu medycyny pracy?
  • Choroby nerek ka badania profilaktyczne pracowników (5)
   Przewlekłe choroby układu moczowego w okresie wydolności nerek rzadko stanowią istotne przeciwwskazania do pracy. Istnieją jednak schorzenia tego układu, w których patogenezie narażenie na czynniki szkodliwe środowiska pracy odgrywa istotną rolę. O których z nich należy pamiętać podczas wykonywania badań profilaktycznych?
 • Komentarze prawne
  • Wypadki, choroby związane z pracą i postępujący wiek zatrudnionych – wyzwania dla służby medycyny pracy (8)
   Dużym wyzwaniem służby medycyny pracy jest podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem chorobom zawodowym i pozazawodowym, uwzględniając fakt, że aktywni zawodowo są nie tylko ludzie młodzi, lecz także osoby po nabyciu uprawnień umożliwiających rezygnację z życia zawodowego. Sprawdź, w jakie działania może być zaangażowany lekarz medycyny pracy.
  • Praca zdalna – o jakie konsultacje pracodawca może prosić lekarza medycyny pracy (11)
   Epidemia COVID-19 przyczyniła się do wprowadzenia pracy zdalnej, co może rodzić wątpliwości w zakresie właściwej, bezpiecznej organizacji pracy, w tym roli lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Sprawdź, o jakie konsultacje może poprosić Cię pracodawca.
 • Formularze
  • Czego nie może zabraknąć w podsumowaniu badań funkcjonariusza przed skierowaniem go do sanatorium (12)
   W przypadku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez funkcjonariusza lub ze względu na jego stan psychofizyczny można skierować go zgodnie ze wskazaniami lekarza na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny. Sprawdź, jak wypełniać podsumowanie badań lekarskich i psychologicznych niezbędne do skierowania na taki turnus.
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment