•  Formularze
  • Karta badania profilaktycznego – jakie są zasady jej wypełniania (1)
   Pracowniczym profilaktycznym badaniom lekarskim towarzyszy generowanie określonych dokumentów. Należy do nich zaliczyć kartę badania profilaktycznego, do której odwołuje się rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Sprawdź, jak należy wypełnić kartę badania profilaktycznego.
  • Sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych – jak wypełniać niezbędną dokumentację (4)
   Żołnierz zawodowy ma obowiązek utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. W tym celu przechodzi coroczny sprawdzian sprawności fizycznej. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w zaświadczeniu potwierdzającym uzyskane wyniki z poszczególnych konkurencji wraz z oceną.
  • Rejestr wydanych orzeczeń – poznaj zasady jego wypełniania (7)
   Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne prowadzą dokumentację medyczną. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy częścią tej dokumentacji jest rejestr wydanych orzeczeń. Sprawdź, jak go wypełniać.
  • Co musi zawierać orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej (9)
   W trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego uznania danego schorzenia za chorobę zawodową zatrudnieni w wyspecjalizowanych placówkach medycyny pracy lekarza wydają stosowne orzeczenia lekarskie. Jeżeli wyniki badań i dostępna dokumentacja przemawiają na niekorzyść pracownika, wydawane jest orzeczenie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. Sprawdź, jakie elementy muszą się znaleźć w tym dokumencie.
  • Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej – jak go wypełniać (12)
   Właściwy dobór kandydatów do służby zapewniają komisje lekarskie podlegające ministrowi spraw wewnętrznych. Weryfikują one stan zdrowia przyszłych funkcjonariuszy i orzekają o konieczności ich przyjęcia. Sprawdź, jak wypełniać nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej.
 • Komentarze prawne
  • Badania profilaktyczne – 5 najczęstszych pytań i odpowiedzi (14)
   Pracownicy podlegają badaniom okresowym, kontrolnym i w specyficznych sytuacjach badaniom końcowym, uwzględniając szczególne regulacje obowiązujące w okresie epidemii COVID-19. Jak rozwiązywać najczęstsze problemy?
 • Procedury
  • Procedura mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (16)
   Gdy stosujesz klimatyzację w przychodni medycyny pracy, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zastosuj się do opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie mycia i dezynfekcji tego typu instalacji.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz