• Poradnia medycyny pracy
  • Czy zespół cieśni nadgarstka u pracownika biurowego należy uznać za chorobę zawodową (1)
   Zespół cieśni nadgarstka (ZCN) jest w niektórych źródłach, głównie w popularnych pismach niemedycznych, wymieniany jako możliwy skutek intensywnej pracy przy komputerze. Stąd prawdopodobnie duża częstość zgłaszania podejrzenia tego schorzenia jako choroby zawodowej u pracowników biurowych. l nie ma jednak bezspornych naukowych dowodów takiej zależności. Jak należy postępować w takich przypadkach?
  • „Piję, jak każdy” jak sprawdzać skłonność do alkoholu u osób badanych (5)
   O uzależnienia pytamy w wywiadzie każdego badanego, nie tylko tych, którzy mieli odebrane prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Często z ust osób słyszymy: „Piję jak każdy”. Dlaczego warto dopytać o spożywanie alkoholu każdego ba danego. Sprawdź, jakie konkretnie zadać pytania.
  • Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela – co powinien brać pod uwagę lekarz medycyny pracy (8)
   Narażenie na niekorzystne czynniki środowiska pracy może powodować u nauczycieli choroby, z powodu których – zgodnie z Kartą Nauczyciela – mogą oni starać się o urlop dla poratowania zdrowia. Sprawdź, jakie decyzje w tym przypadku podejmuje lekarz medycyny pracy.
 • Komentarze prawne
  • Wypalenie zawodowe jako podstawa niezdolności do pracy potwierdzonej e-ZLA (9)
   W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, z których wynika, że najnowsza Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych systematyzuje wypalenie zawodowe jako chorobę, w związku z którą od 2022 roku będzie można otrzymać zwolnienie lekarskie. Nie jest to jednak tak jednoznaczne. Poznaj szczegóły.
  • Przedterminowe badania profilaktyczne – praktyczne wątpliwości (13)
   Lekarz przeprowadzający badanie może wyznaczyć krótszy termin kolejnego badania profilaktycznego. Nie można też wykluczyć, że pracodawca skieruje pracownika na badania profilaktyczne przed terminem określonym przez lekarza przeprowadzającego badanie. Poznaj zasady przedterminowych badań profilaktycznych.
  • Instrukcja, jak wypełniać orzeczenie lekarskie wydane nauczycielowi w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz