• Komentarze prawne
  • Czy dokumentację medycyny pracy należy prowadzić w postaci elektronicznej (1)
   Czy obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dotyczy również dokumentacji medycyny pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskać podpis pacjenta w kacie badania profilaktycznego?
  • Co stanowi elektroniczną dokumentację medyczną, a co dokumentację medyczną w postaci elektronicznej (4)
   Elektroniczna dokumentacja medyczna to m.in. e-recepty, e-skierowania czy karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Obok funkcjonuje dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Jakie są różnice między tymi postaciami dokumentacji medycznej?
  • Jak poprawić błąd w dokumentacji medycznej (5)
   W dokumentacji medycznej, w tym medycyny pracy, mogą zdarzyć się pomyłki. Sprawdź, jak należy postąpić, gdy do kartotek wkradnie się np. błąd w nazwisku pacjenta. Jakie są możliwości poprawienia lapsusu?
  • Czy trzeba udostępniać oryginały dokumentacji medycyny pracy (6)
   Lekarz medycyny pracy chce się dowiedzieć, w jaki sposób ograniczenia w wydawaniu oryginału dokumentacji medycznej odnoszą się do działalności jednostek medycyny pracy, biorąc pod uwagę § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów?
  • Jakie formy zabezpieczenia e-dokumentacji medycznej wybrać (8)
   Nowoczesne rozwiązania technologiczne i odpowiednie procedury, które umożliwią wieloletnie przechowywanie dokumentacji medycznej, to dziś konieczność w placówkach medycznych. Jakie wymagania powinny spełnić systemy informatyczne do tworzenia dokumentacji medycznej?
  • Kiedy dopuszczalne jest prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej (9)
   Wiele placówek medycznych wciąż ma trudności z prowadzeniem dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Kiedy zatem placówki medyczne mogą ją prowadzić w formie papierowej? Poznaj wyjątki od prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
 • Formularze
  • Instrukcja, jak wypełniać zaświadczenie lekarskie dla uczniów i studentów (11)
  • Czego nie może zabraknąć w podsumowaniu badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariusza – instrukcja (12)
  • Orzeczenie o braku przeciwskazań do pracy bądź o ich istnieniu – o czym musi pamiętać lekarz medycyny pracy (14)
   Pracodawcy kierują pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. W tym celu wystawiają im skierowanie w dwóch egzemplarzach. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, wypełniając dokumentację w związku z badaniami medycyny pracy.
 • Lista kontrolna
  • Czy oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zapewnia jej bezpieczeństwo – lista kontrolna (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz