•  Aktualności
  • Od 2022 roku niższy ryczałt dla lekarzy medycyny pracy (1)
   Od 2022 roku obniżka ryczałtu z 17% do 1 4% obejmie m.in. czynności prowadzone przez lekarzy. Sprawdź, jakich zmian w ramach Polskiego Ładu mogą się spodziewać osoby wykonujące zawody medyczne, w tym lekarze medycyny pracy.
 • Poradnia medycyny pracy
  • Symulacja i dysymulacja w praktyce lekarza medycyny pracy (4)
   Orzecznictwo jest jednym z ustawowych zadań każdego lekarza. W przypadku lekarza medycyny pracy stanowi jednak zdecydowanie dominującą część działalności. Jest to dziedzina wymagająca odmiennego podejścia metodycznego niż w przypadku klinicysty, choćby ze względu na ograniczoną wiarygodność wywiadu. O czym należy pamiętać podczas badania?
  • Czy i kiedy psycholog może odmówić badania psychotechnicznego (8)
   Czy psycholog powinien lub musi odmówić badania, jakie są przeciwwskazania do jego rozpoczęcia? Kiedy i z jakich powodów należy wyłączyć osobę z badań grupowych? Dlaczego warto informować osoby badane, jak mają się przygotować do badań?
 • Komentarze prawne
  • Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej w przychodniach medycyny pracy – co warto o niej wiedzieć (10)
   Podczas wprowadzania nowych rozwiązań informatycznych w każdej przychodni medycyny pracy mogą wystąpić różne trudności zaburzające tryb pracy całego podmiotu leczniczego. Dlatego działania związane z wdrożeniem elektronicznej postaci dokumentacji medycznej należy podjąć odpowiednio wcześniej. Dowiedz się, jak bezproblemowo przystąpić do tego procesu.
  • A czy lekarz medycyny pracy powinien zalecić aktualizację oceny ryzyka zawodowego pod kątem koronawirusa (12)
   Czy lekarz medycyny pracy powinien zalecić pracodawcy, u którego sprawuje profilaktyczną opiekę nad pracownikami, aktualizację oceny ryzyka w zakresie dotyczącym koronawirusa? Większość pracodawców już aktualizowała ocenę ryzyka zawodowego przed wejściem w wżycie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, ale wtedy jeszcze nie było koronawirusa.
 • Formularze
  • W jaki sposób wystawiać zaświadczenie o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19 (14)
  • Co warto wiedzieć o nowej karcie zdrowia dla marynarza statku (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)
   • 15 grudnia 2021 r. tylko lekarze zakwalifikują dzieci do 15 roku życia do szczepienia przeciwko COVID-19
   • 15 grudnia 2021 r. szczepienia przeciw COVID-19 dzieci od 5 roku życia
   • 25 grudnia 2021 r. wyposażenie apteczek na statkach i wzór karty zdrowia dla marynarza

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz