• Poradnia medycyny pracy
  • Jak badań temperament za pomocą kwestionariusza Jana Strelaua (1)
   W ramach badań psychotechnicznych z zakresu medycyny pracy i transportu psycholog bada cechy temperamentu. Jednym z często używanych testów jest Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu polskiego autora Jana Strelaua. Czym według tej teorii jest temperament, jakie cechy można zmierzyć i co mówią o osobie badanej?
  • Upośledzenie słuchu a prowadzenie pojazdów – czy obowiązujące regulacje prawne zapewniają bezpieczeństwo (4)
   Czy zmysł słuchu ma znaczenie dla bezpieczeństwa przy kierowaniu pojazdami? Czy lekarz medycyny pracy wykonujący badania kierowców powinien się nad tym zastanawiać? Poznaj odpowiedzi na te pytania.
 • Komentarze prawne
  • Jak uzyskać specjalizację z zakresu medycyny pracy (7)
   Lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny. W wykazie specjalizacji lekarskich znajduje się między innymi medycyna pracy. Sprawdź, jaka jest procedura uzyskiwania specjalizacji z medycyny pracy.
  • Orzeczenie lekarskie II stopnia należy poprzedzić ponownymi badaniami pracownika (10)
   Niekiedy brak należycie przeprowadzonego postępowania dowodowego w sprawie o stwierdzenie choroby zawodowej może doprowadzić do uchylenia decyzji wydanej w tej sprawie. Sprawdź, kiedy może dojść do takiej sytuacji.
 • Formularze
  • Orzeczenie lekarskie wydawane po przeprowadzeniu badania okresowego lub kontrolnego policjanta – jak wypełniać (12)
   W celu ustalenia zdolności do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym policjant ma obowiązek poddać się badaniom okresowym lub kontrolnym w terminie wskazanym w skierowaniu na takie badanie. Badania okresowe i kontrolne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym odpowiednio istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku służbowym. Sprawdź, jak je wypełniać.
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz