• Poradnia medycyny pracy
  • Wskazówki dotyczące badań profilaktycznych Ukraińców (1)
   Napływ uchodźców wojennych z Ukrainy spowodował, że służba medycyny pracy stanie przed wyzwaniem potencjalnych badań tych osób przed przyjęciem do pracy. Poznaj wskazówki dotyczące badań Ukraińców.
  • Czy obowiązujące przepisy przewidują rolę lekarza medycyny prac w procederze związanej z wypadkiem przy pracy (4)
   Zaistnienie wypadku przy pracy obliguje pracodawcę do wdrożenia odpowiedniej procedury, określonej w przepisach. Czy jednak przewiduje ona udział lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami tego zakładu? Poznaj odpowiedź na to pytanie.
  • Stres podczas badania – czy może istotnie zaburzyć wyniki (7)
   Sytuacja badania psychologicznego jest s tresująca zwłaszcza dla osób, które przychodzą na nie pierwszy raz. Zadaniem psychologa jest minimalizacja stresu związanego z samym badaniem, tak aby nie wpływał na wyniki osoby badanej. Sprawdź, jak sobie poradzić z tym wyzwaniem.
 • Komentarze prawne
  • Ocena komputerowego stanowiska pracy – jaki udział powinien mieć lekarz medycyny pracy (9)
   Ocena komputerowych stanowisk pracy nie jest wyłącznie zadaniem pracodawcy. Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami powinien uczestniczyć nie tylko w procesie oceny ryzyka zawodowego, lecz także w odrębnej ocenie stanowisk pracy przeprowadzanej na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, jaką ma rolę w tym procesie.
  • Cukrzyca a zdolność wykonywania pracy w porze nocnej (13)
   Czy pracownik chorujący na cukrzycę, leczący się insuliną, może pracować w godzinach nocnych?
 • Formularze
  • Instrukcja wypełniania Karty skierowania do regionalnej komisji lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz