Lekarz Medycyny Pracy 2016/10

  • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich zawodników (3)
  • Rozpoznanie choroby zawodowej astmy oskrzelowej u pracownika zatrudnionego w stoczni remontowej (4)
  • Nowotwór złośliwy masywu szczękowo-sitowego u pracownika narażonego na pył azbestu a możliwość stwierdzenia choroby zawodowej (8)
  • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (10)
  • Choroba zawodowa a formalno-prawny charakter zatrudnienia. Brak przesłanek do rozpoznania pomimo niewątpliwego związku przyczynowo-skutkowego (14