• Komentarze prawne
  • System udzielania pierwszej pomocy w firmie – jaka jest rola lekarza medycyny pracy (1)
   Każdy pracodawca, w tym placówka medyczna zatrudniająca pracowników, mająca status podstawowej jednostki służby medycyny pracy, ma obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym sprawnie funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy. Sprawdź, jaka jest rola lekarza medycyny pracy w tym systemie.
  • Czy lekarz medycyny pracy ma prawo wykonywać badania wyjazdowe lub w innym miejscu niż adres zarejestrowanej działalności (5)
   Medycyna pracy to nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne w siedzibie medycyny pracy, lecz również badania wyjazdowe i wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy, co pozwala na lepszą ochronę pracowników. Sprawdź, jak powinny przebiegać.
  • Czy lekarz medycyny pracy może przeprowadzić badania bez konsultacji neurologa i okulisty (7)
   Obecnie lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów. Istnieje natomiast możliwość skierowania przez lekarza medycyny pracy na specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, przede wszystkim: otolaryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, alergologicznych lub psychologicznych.
  • Ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby w ABW – poznaj najnowsze zmiany (9)
   Od 19 marca 2022 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nowe rozwiązania mają usprawnić, przyspieszyć oraz zwiększyć elastyczność prowadzenia postępowań w sprawie naboru do służby w ABW.
  • W jakiej formie należy prowadzić jednostkę służby medycyny pracy (12)
   Czy prowadząc przychodnię medycyny pracy, zatrudniającą jednego lekarza, trzeba założyć podmiot leczniczy? Czy lekarz medycyny pracy pracujący samodzielnie również powinien założyć podmiot leczniczy?
  • Warunki zdrowotne wymagane od marynarzy – nowe obowiązki lekarza medycyny pracy (13)
   Określono nowy wzór świadectwa zdrowia oraz tryb rejestracji i wydawania świadectw zdrowia w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich. W artykule przedstawiono szczegóły nowych regulacji prawnych.
 • Instrukcja
  • Jak opracować Politykę bezpieczeństwa przy wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej - instrukcja

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz