• Poradnia medycyny pracy
  • Widzenie przestrzenne i jego ocena w praktyce lekarza medycyny pracy (1)
   Widzenie przestrzenne jest jedną z najbardziej istotnych czynności układu wzrokowego w kontekście medycyny pracy. Sprawność tej funkcji jest wymagana przy kwalifikacji do wykonywania wielu zawodów.
  • Badanie psychotechniczne górników – o czym musi pamiętać psycholog medycyny pracy (5)
   Stanowiska górnicze wymagają przeprowadzenia badań psychotechnicznych. Jest to – wbrew pozorom – zawód bardzo zróżnicowany. Wywiad psychologiczny i dobór metod mogą być zatem dobierane indywidualnie w zależności od stanowiska. Dla większości górników badanie będzie zbliżone do badania kierowcy. Wyjątkiem są górnicy strzałowi używający materiałów wybuchowych, którzy będą badani jak osoby starające się o pozwolenie na broń.
 • Komentarze prawne
  • Czy zniesienie stanu epidemii ma wpływ na pracownicze profilaktyczne badanie lekarskie (7)
   Zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego w zakresie obowiązków związanych z pracowniczymi badaniami profilaktycznymi nie wiąże się z aktualizacją obowiązku kierowania pracowników na badania okresowe z jednoczesnym obowiązkiem ich przeprowadzenia przez jednostki medycyny pracy.
  • Kierowcom autobusów trzeba będzie zapewnić lepsze warunki sanitarno-socjalne (9)
   Poprawa sanitarno-socjalnych warunków pracy kierowców autobusów miejskich to jedno z założeń nowych przepisów dotyczących bhp w komunikacji miejskiej i autobusowej komunikacji międzymiastowej.
  • Czy lekarz medycyny pracy powinien popularyzować problematykę bhp i ergonomii (12)
   Lekarz medycyny pracy powinien współpracować z pracodawcą w zakresie inicjowania i rozwijania form popularyzacji problematyki bhp oraz zasad ergonomii. Jeżeli zatem pracodawca i podległe mu struktury bhp podejmują takie działania, służba medycyny pracy powinna w nich uczestniczyć. Jaka będzie jej rola?
  • Czy lekarz medycyny pracy może wykonać badanie profilaktyczne pracownika bez umowy podpisanej z pracodawcą (15)
   Pracodawca nie powinien honorować orzeczeń lekarskich wydanych przez innego lekarza niż ten, z którym ma podpisaną umowę na profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz